Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp transcriptie notariële acte 2

Beste Alle,

Dit is wat langer dan de eerste. Het begint bij de blauwe streep. 

Het is zekker niet mijn best werk.

Alvast bedankt voor jullie inzet!

 

voorzde Barbosa, te voorste tijde jnt selve

haerlieden schip hadde geladen op de Recijfe

een quantiteijt van twee honderd quintalen

bresilien hout, ende noch jn seckere ander schip,

(: twelcke met hunlied jn compst seijlde / naerde voorszde

Bahia daer mede die president vande quartieren

van Brazil overvoer :) twee hondert gelijcke quin-

taelen ende dat de selve schip sonder

empeschement van jemands voorse hout te hebben gehaeden

js mede warachtig hem deposant kennelijk

dat d voorsd Barbosa sal zijn Bahia waren

gearriveert, t voorsd brasjlien hout uijt haerlieden

schip heeft doen lossen, hebben de voorszde

tijt, schipper Geert Egbertsen (naer dat te

voorszde hout gelost was) daervan gecoht

ontrent honder ende twintich quintalen, daer

van hij deposant uijten naem van de selve ....

selfs die betaling gedaen ....

gesteld heeft in handen vande voorsde Jehan

Barbosa die oock daer order .... gouver-

neur datelijk t voorszde schip heeft ontslagen uijten

arrest en presentlijk hij deposant t'ginder voorszde schip...

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 03/08/2022 - 17:12

voorsz. Barbosa, ten voorsz. tijde int selve
haerluyden schip hadde geladen op de Recijfe
ene quantiteyt van twee honderd quintalen
bresilien hout, ende noch in seeckere ander schip,
(t'welcke met henluyden in compagnie seylde naer de voorsz.
Bahia daermede die president vande quartieren
van Brasyl overvoer) twee hondert gelijcke quin-
taelen ende dat deselve schip sonder
empeschement van yemanden t'voorsz. hout hebben gelaeden
is mede warachtig hem deposant kennelijk
dat d'voorsz. Barbosa als zij op Bahia waren
gearriveert, t'voorsz. brasilien hout uyt haerlieder
schip heeft doen lossen, hebben de voorsz.
tijt, schipper Geerit Eghbertsen (naer dattet
voorsz. hout gelost was) daervan gecocht
ontrent hondert ende twintich quintalen, daer-
van hij deposant uyten naeme van de selve sijn schipper
selfs die betaling gedaen en de penningen
gestelt heeft in handen vande voorsz. Jehan
Barbosa die oock doer ordre van de voorsz. gouver-
neur datelijk t'voorsz. schip heeft ontslagen uyten
arreste en presenterende hij deposant t'gundt voorsz. is
in cas van recolement etc. Actum ten
huyse mijns notaris ter presentie van Jan Vernat ende

Lucia Xavier zei op di, 03/08/2022 - 18:18

Bedankt. Het is fantatish! 

Wat betekent "t'gundt"? 

Geert Ouweneel zei op di, 03/08/2022 - 18:22

Dat is: hetgene, of kortweg: wat

Lucia Werneck Xavier zei op do, 03/10/2022 - 13:24

Bedankt. Ik ga het wel naar het Portugees vertalen en publiceren. Super leuk!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.