Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp transcriberen akte 1615, pagina 2

Zie hier de tweede pagina, als aanvulling op mijn eerdere bericht. 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/29/2022 - 08:41

Egberts eerstdaegs met rechten daertoe te constringeren ende
tot dien eynde op ende jegens deselve alle dingen
van rechten soe substantiale als accidentaele
pleinaeren ende prosequeren, ende voorts dienaengaende
alles te mogen doen dat zij constituanten zelffs present
zijnde daerinne zouden connen ende vermogen te doen mit
macht een off meer personen allen tot de
rechten vordering te mogen substitueren, belovende zij
constituanten voor goet, vast ende van waerden te houden
ende doen houden al wes bij de voorsz. heure geconstitueerde
ende desselffs gesubstitueerden tot de rechtsvordering
int gunt voorsz. staet ende daer aengecleeft gedaen, benaer-
sticht ende verricht zal werden, ende t'gewijsde te
voldoen, onder verbant naer rechten daertoe
staende, behoudens dat voorsz. heure gesintitueerde
gehouden blijven des vermaent zijnde van den ontfang bij
hen in crachte deser gehadt te responderen ende
verantwoorden nae behooren, ende versochten de
constituanten hier van acte in forma. Aldus
gedaen ende gepasseert ten daege, maent ende
jaere als boven ten comptoire mijns notario,
ter presentie van Jan Symons ende Maerten
van Velde, student mediniae, als getuygen
geloofwaerdich, hiertoe beneffens mij notaris
gerequireert.
Floris van Dijck ende Ghijsbert Claesz van Cmapen
Jan Symonsz
M. Velde
A. Paedts

Anne zei op ma, 08/29/2022 - 09:52

En ook voor de tweede pagina veel dank. Heel fijn dat u de moeite en tijd heeft genomen deze lange akte in zijn geheel te transcriberen. Ik ben er erg mee geholpen. Mvg, Anne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.