Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp met ontcijferen notariële akte 1640

https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/21.3.15 

De akte hierboven zou iets bevatten van een kwestie tussen Stijntge Kick (weduwe van schilder Simon Kick) en Elias Fiigenschoug (ook wel Figenschou of Fugelschaug, volgens Google). Ik probeer erachter te komen of Stijntge opdracht gegeven heeft voor een overschildering o.i.d. van een familieportret na de dood van haar man.

Ik begrijp dat het flink wat tekst is en vraag dus ook zeker niet om het hele geval te transcriberen, ik kan alleen door het handschrift totaal geen informatie uit het archiefstuk halen, dus als iemand dit wel zou kunnen zou ik heel dankbaar zijn!

Reacties (3)

Zenzy zei op ma, 12/04/2023 - 11:48

Excuus, de link werkt niet goed. Dit is het archiefnummer: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075) 604: 495 (2-12-1653 online akte nr 442900)

Geert Ouweneel zei op ma, 12/04/2023 - 13:39

Compareerde etc. Stijntge Cornelis, weduwe
van zaliger Simpon Kick, verclarende ende bekennenden dat d'Ed.
Elias Fugenschoen, wonende tot Bergen in Noorwegen,
uyt crachte van procuratie van hare zaliger
man ende d'erffgenamen van wijlen Barent Jansz
tegen sr. Jurgen Bleeckman met grote voorsich-
ticheyt ende neersticheyt wel ende getrouwelijck heeft
uytgevoert den processe t'welck derffgenamen van Barent
Jansz om des zelfs erffenis aldaer hadden aengevangen,
ende dat hij de gelden bij hem daervan bekomen aen
haer comparantes zaliger man deuchdelijck hadde overgemaeckt,
ende bij hem ende haer comparante terecht waren ontfangen,
weshalven zij comparante, sijnde geassisteert met mij notario
als haren voochd in desen gecooren, den voorn. Ed. Elias
Fugenschoen niet alleene was bedanckende voor sijn
groote moyten ende goede voorsorge, maer hem van alles
tot alles was quiterende mits desen, belovende hem ende
den zijnen van alle naermaninge ende aenspraecke te
indemneeren, bevrijden, cost ende schadeloos te
houden, op ende tegens eenen yegelijcke
ende bysonder tegens d'erffgenamen van zaliger
Barent Jansz voornt., daertoe verbindende hare
persoon ende goederen, present ende toecomende,
tot bedwangh van allen rechten ende rechteren, sonder
arch ofte list. In Amstelredamme desen tweden
December anno XVIC drieenvijftich, ter presentie
van Cornelis Simonsz ende Claes Cornelisz Neus,
als getuygen hierover gestaen.
Stinte Cornelis
Cornelis Simonsen
Claes Cornelis Neus

Zenzy zei op vr, 12/08/2023 - 11:34

Super, erg bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.