Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gezocht bij vertaling akte 1600

Hallo,

 

ik ben op zoek naar de missende woorden van bovenstaande akte:

 

Erfscheidinge en arfdelinge aangebracht

tussen ….. Wouterss mandemacker en sijne

…. verweckt bij ….. Joosten dr ….(doorgestreept)

zijn overleden huysvrouw sulx? Ter eene

Adriaen Peeter Ockers met als getrouwt hebben

Mechielke Huyberts dr en Adriaen Peter Ockers

als voocht vn die achtergelaten weeskinderen

van Joost huyberts en Maeijken Cornelis dr

…. ende Cornelis Bastians als … …

van schout en gerechte? tot … toegenomen?

sijn en Lijsken Huyberts voor haer selven ende

mede int bijwesen van Peeter Baeyenss als

gecoren voogt .. .. welcke … alle

… van … Joosten sal verweckt bij

Huijbert Baeyens sal en Cornelis Bastiaenss

als voogt van die weeskinderen … … …

… en Huijbertken Jans dr … en Jan Wouters

als toeziender .. .. mede … schout

en gerechte van … .. gecosen sijn en …

… voor … deling en Wouter Janss voor

sijn? Deling ende … Jans dr …

… en mede int bijweesen van Andries …

haren gecoren voogt in desen en hebben ...

erfscheidinge en deelinge voor schout en

gerechte aangebracht in de ambacht van

vrijhoeve ...

 

bij voorbaat dank,

 

Albert

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/05/2020 - 09:36

Erffscheydinge en erffcavelinge aengebrocht
tusschen Jan Woutersz mandmaker ende sijne
kynderen verweckt bij Delken Joestendochter verweckt
zijne overleeden huysvrouw saliger ter eenre, ende
Adriaen Peeter Ockersen als getrout hebbende
Mechelken Huybertsdochter ende Adriaen Peeter Ockersz
als voocht van die achtergelaten weeskynderen
van Joost Huybertsz ende Maeyken Cornelisdochter
saliger ende Cornelis Bastiaensz als toesiener die haer
van schout ende gerechte tot Loon daertoe genomen
sijn ende Lijsken Huyberts voor haerselven ende
mede int bijwesen van Peeter Baeyensz als
gecooren voecht in desen, welcke waren alle
voorkynderen van Eelken Joesten saliger, verweckt bij
Huybert Baeyens saliger ende Cornelis Bastiaensz
als voecht van die weeskynderen van Gerit Cornelisz
Hoeft ende Huybertken Jansdochter saliger ende Jan woutersz
als toesiender die daermede met schout
ende gerechte van Loon toe gecosen sijn ende Arent
Jansen voor hemselven ende Wouter Jansz voor
sijn selven ende Catharina Jansdochter voor haer
selven ende mede int bijweesen van Andries Peeters,
haeren gecoren voecht in desen ende hebben haer
erffscheydinge ende deelinge voor schout ende
gerechte aengebrocht in den ambochte van
Vrijhoeven opten 4e December anno 1625.

Albert zei op zo, 04/05/2020 - 11:47

Fantastisch Geert,

 

Dus D/Eelken Joesten is twee keer getrouwd geweest:

 

Als eerte met Huybert Baeyens, hieruit geboren

-Mechelken Huybertsdr x Adriaen Peeter Ockersz

-Joost Huybertsz x Maeyken Cornelisdr

-Lijsken Huyberts

 

Tweede keer met Jan Wouters Mandemacker, hieruit

-Huybertken Jansdr x Geri Cornelisz

-Arent Jansen

-Wouter Jansen

-Catharina Jansdr

 

Hartelijk bedankt en nog een prettige zondag toegewenst,

 

Albert

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.