Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gezocht bij transcriberen (ondertrouw Johannes Bouman)

Beste lezer,

 

Bij deze zoek ik hulp bij het transcriberen van de laatste aantal woorden (op de puntjes): 

 

dan voorts Johan Boúman van ’Straesburgh//

schilder, out 24 Jaren, geen ouders bekend//

4 annis opde Binnen Emster en Anna Bongers van//

Wezel weduw van Jan Reuffnich .. …. ….//

….. ….. … hebben …. ….. ….. //

Johann Baumann, anna bongers//

 

Met Vriendelijke groet,

 

Bietus  

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op za, 01/30/2021 - 10:52

Compareerden als vooren Johan Bouman van Straessburgh,
schilder, out 24 jaeren, geen ouders hebbende,
woonende op de Binnenemster ende Anna Bongers van
Wezel, weduwe van Jan Reussinch, verclaerde 9 jaer
weduwe geweest te hebben voor als vooren.
Johann Boumann / Anna Bongers

René van Weeren zei op za, 01/30/2021 - 11:20

Compareerde als vooren Johan Bosman, van Straesburgh*,
schilder, out 24 jaeren, geen ouders hebbende**,
^4 an^***, woon[ende] op de Binnenemster**** en[de] Anna Bongers, van
Wezel, wed[uw]e van Jan Reuffnich, v[er]claerde 9 jaer
wed[uw]e geweest te hebben*****, woont als vooren*****

[getekend: Johann Baumann, Anna Bonngers******]

 

* = Straatsburg

** = bedoeld is dat zijn ouders niet meer in leven zijn, hij kan dus ook geen bewijs van ouderlijke toestemming tot het huwelijk overleggen, dat hij gezien zijn leeftijd (mannen < 25 jaar waren destijds formeel minderjarig) normaliter wel zou moeten.

*** = duidt de periode aan dat de bruidegom in Amsterdam gevestigd is. Indien dit een korte periode was, moesten de afkondigingen namelijk ook in de vorige woonplaats gedaan worden en moest de betreffende bruidegom of bruid bewijs overleggen dat die afkondigingen onverhinderd waren gegaan aldaar.

**** = Binnen-Amstel

***** = weduwen dienden op te geven hoe lang zij al weduwe waren, dit om vast te stellen of er tijd genoeg verstreken was sinds het overlijden van de vorige echtgenoot om er zeker van te zijn dat zij niet nog zwanger waren van hun voorgaande echtgenoot. Normaliter zo een zeven maanden (want dan was de zwangerschap wel zichtbaar), tenzij er na het overlijden van de vorige echtgenoot nog een kind was geboren dat van hem was.

****** = in haar handtekening is de Duitse afkomst (Wesel) herkenbaar aan het feit dat ze de Duitse versie van de letter e gebruikt (lijkt op een r of v in het Hollands schrift)

Bietus zei op zo, 01/31/2021 - 08:52

Hartelijk dank beide heren! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.