Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd notariële akte 1695

In 1692 koopt pastoor Petrus Vlecken van Amby (bij Maastricht) de helft van een weide, 15 grote roeden, van de erfgenamen Vleckx. Tot zover niets spannends. Maar in 1695 passeert een nieuwe akte over dit onderwerp. Aangezien ik slechts steekwoorden eruit kan herleiden vraag ik jullie om hulp. Waar gaat deze akte over? Volgens mij is het een soort rectificatie en heeft het sowieso betrekking op de verkoop van de halve weide in 1692. De partijen zijn in ieder geval dezelfde als in 1692: (Theunis, Paulus, Lins Vleckx, Lenart ?Lobermans? x Cornelia Vleckx, Jan ?Kicken? x Gertruijt Vleckx, Hendrick Wijnants x Catharina Vleckx en Theunis Mertens erfg. van zijn moeder Maria Vleckx) de andere partij is here pastoor Vlecken. 

Mogelijk heeft het iets te maken van Joannes Vleckx die hier letterlijk tussen de regels als 'saliger' wordt aangemerkt, in 1692 nog in leven. 

Alvast hartelijk dank!

Chrit

 

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op wo, 03/01/2023 - 15:19

Op heden den 18? July. 1695 compareerden voor
mij onderschreven notaris, binnen Maestricht
residerende, in de presentie van de geloofwerdi-
ge getuygen ondergenoemt, de eersame
Theunis Paulus ende Lins Vleckx,
mitsgaders Lenaert Sobermans, als man ende
momboir van Cornelia Velckx, sijne huysvrou-
we, Jan Licken als man ende momboir van
Geertruyt Vleckx, sijne huysvrouwe,
Hendrick Wijnants als man ende momboir
van Catharina Vleckx, sijne huysvrouwe, ende Theunis
Mertens als erfgenaem van sijne moeder
Marie Vleckx, dewelcke verclaerden te
approberen ende bij desen te ratificeren
alsulck een vercoop als hij heeft gedaen zunen broeder Jan Vleckx saliger
van de helft van vijfthien ...
gelegen tot Amby aen den heere pastoor
welcken volgens acte voor mij notario,
gepasseert op den 8en November 1692, alles onder
t'verbant als naer rechte met consent
van realisatie ut moris daertoe allen
thoonderen deser acte constituerende. Aldus
gedaen, gepasseert ende gestipuleert op
dagh, maent ende jaere als boven, ter presentie van
sr. Joannes Halewijn ende Servaes Caekens
als getuygen hiertoe versoght, die dese
minute beneffens de comparanten ende mij
notairs hebben onderteeckent ende gehantmerckt.
... Vleck
Yan Licken
Laurins Vleck
X Dit is t'merck van Lenaert Sobermans
J. Halewijn 1695
Servaes Kakens

Chrit Damoiseaux zei op wo, 03/01/2023 - 17:05

Dankjewel Geert, dat is snel! De puzzel is deels opgelost. Inhoudelijk roept het nogal wat vraagtekens op. Wat wordt hier vastgelegd? Iemand een idee?

Bedankt,

Chrit

 

 

ChrisvD zei op wo, 03/01/2023 - 21:21

Het wordt begrijpelijker als je de verbeterde r. 15 als volgt leest:
alsulck een vercoop als hunnen broeder Jan Vleckx saliger heeft gedaen

René van Weeren zei op wo, 03/01/2023 - 22:25

Een paar aanvullingen:

alsulck een vercoop als hij, hunnen broeder Jan Vlecks saliger

van de helft van vijfthien groote roe weyde

De eerste ondertekenaar: Anthons Vlick, Laurens ondertekent ook met de achternaam Vlick

 

De strekking is inderdaad een herbevestiging van de geldigheid van de eerdere verkoop in verband met het overlijden van Jan Vlecks door diens familieleden.

 

Chrit Damoiseaux zei op do, 03/02/2023 - 11:36

Ok hartelijk dank! Ik blijf het een beetje raar vinden dat de eerdere akte bekrachtigd moest worden, maar men zal er wel hun redenen voor hebben gehad. Mogelijk omdat die Jan bij de eerste akte gemandateerd was om namens een deel van zijn familie te handelen. 

René van Weeren zei op do, 03/02/2023 - 12:51

Beste Chrit,

Wellicht helpt het om te weten dat het vastleggen van afspraken bij een notaris destijds veel meer een dagelijkse routine was dan tegenwoordig, waarbij we alleen voor 'bijzondere' zaken naar de notaris gaan. In het verleden werden ook alledaagse afspraken en verklaringen vaak bij de notaris vastgelegd.

Chrit Damoiseaux zei op do, 03/02/2023 - 18:49

Dank je René, dat is inderdaad waar. Bedankt voor het meedenken!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.