Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij uitschrijven huwelijksakte uit 1813

hallo oud geschrift lezers, kan iemand helpen met het uitschrijven van deze akte uit 1813 van wolter Jonkman (55) en Hillechien Roelofs (33), mijn verre voorouders in Vledder? We zoeken naar bijzonderheden omdat de bruidegom een oude weduwnaar (boer) was en de bruid hoogzwanger (ze kreeg precies 1 mnd later dochter Egbertien), maar we kunnen maar 50% van de tekst ontcijferen..

NB dit is pag 1 van 2 maar als ik pag 2 wil toevoegen s het te veel MB.

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op wo, 06/09/2021 - 12:16

In den jare achttien honderd dertien, den eersten
der maand April, des middags, compareerden voor ons
maire, ambtenaar van den burgerlijken stand in de
gemeente van Diever, canton Meppel, arrondissement Assen,
departement van de Wester Elsas, Wolter Jonkman, land-
bouwer van beroep, oud vijf en vijftig jaar, wonende te
Vledder, zoon van wijlen Jakob Jonkman, in leven
landbouwer, gewoond hebbende en overleden te Vled-
der en van mede wijlen Egbertine Roelofs, overleden
als voren, weduwaar van Margien Aalderts, overleden
te Vledder in of omtrent het jaar achttien honderd tien,
in de voogdijschap van wien twee nog minderjarige
kinderen, in dat huwelijk verwekt, voorzien is
door den familieraad, gehouden den drie en
twintigsten Maart jongstleden, onder voorzitting
van den heer vrederegter in het canton Meppel, blij-
kens proces-verbaal van die datum, geregistreerd
te Meppel den drie en twintigsten daaraanvolgende
door mr. P.A. van Stolthe, die ontvangen heeft
twee francs twee en vijftig centimes, alsmede
Hillegien Roelofs keizer, zonder beroep, oud
ongeveer drie en dertig jaar, dochter van wijlen
Roelofs Keizer, in leven schipper en van mede
wijlen Femmegien Jurriens, beiden gewoond
hebbende en overleden te Steenwijk, zijnde de
voornoemde comparanten geadsisteerd door Lammert
Goossens Boer, landbouwer, oud zes en dertig
jaar, neef, en Lammert Jans van der Meulen, mole-
naar, oud drie en vijftig jaar, goede bekende
van den comparant, alsmede Marten Jurriens,
timmerman van beroep, oud vijf en vijftig jaar,
wonende te Steenwijk, oom, en Hans Jans
Westerhof, landbouwer, oud zeventig
jaar, wonende te Vledder, neef van de compa-
rante, welke voor ons verklaarden en wel de twee

johanna Swieserijn zei op vr, 06/11/2021 - 15:22

geachte heer Ouweneel, wat geweldig dat u dit heeft uitgeschreven, ik heb ook nog de laatste pagina hierbij. Zou u die ook nog willen ontcijferen? Dat zou echt geweldig zijn. Hartelijk dank, Joop Swieserijn

Geert Ouweneel zei op za, 06/12/2021 - 07:30

De afbeelding van pagina 2 is onbruikbaar. Die van pagina 1 was goed. Kun je pagina 2 ook sturen in de resolutie zoals pagina 1?

johanna Swieserijn zei op zo, 06/13/2021 - 22:20

Beste Geert is dit bestand betere resolutie? anders download ik em opnieuw

Geert Ouweneel zei op zo, 06/13/2021 - 23:46

Je kunt hem beter opnieuw downloaden, want deze is ook niet goed.

johanna zei op ma, 06/14/2021 - 12:20

Beste Geert, ik heb em opnieuw gedownload van drents archief. fingers crossed.

Anders evengoed reuze bedankt, johanna

Geert Ouweneel zei op ma, 06/14/2021 - 13:12

eerstgenoemde, wel te weten, dat zoowel de ouders
als de grootouders en verdere adscendenten van den com-
parant Wolter Jonkman reeds overleden zijn, en de
twee laatstgenoemden, dat de grootouders en verdere
bloedverwanten in de opgaande linie van de compa-
rante Hillegien Roelofs Keizer reeds zijn overleden,
terwijl uit twee extracten uit het register der over-
ledenen der stad Steenwijk, door den maire aldaar
afgegeven en ten dezen geannexeerd, het overlijden
van derzelver ouders constateert, belovende zij deposan-
ten allen dit hun getuigenis des vereischt wordende,
met eede te zullen staven. En verzochten de compa-
ranten ons hun vooorgenomen huwelijk te willen voltrek-
ken en daarvan hetzelve de bij de wet vereischte
afkondigingen zijn gedaan, zonder dat oppositie
was ingekomen, hebben wij in dat verzoek bewil-
ligd, op de verklaring door de comparanten dat
zij elkander tot man en vrouw willen nemen,
en hebben wij, na voorlezing van den titul uit
het burgerlijk wetboek, over het huwelijk, in
naam der wet uitspraak gedaan, dat Wolter Jonkman
en Hillegien Roelofs Keizer door het huwelijk ver-
eenigd zijn, waarvan acte, alles in tegenwoordig-
heid van de bovenvermelde deposanten, welke
na behoorlijke voorlezing dezer, nevens bruidegom
en bruid en ons hebben onderteekend.
Wolter Jonkman
Hillechien Roelofs
Lambert Goosens Boers
L. Jans Meulen
Marten Jurians
Hans Jans Wester Hof
... van Royen maire

Joop swieserijn zei op wo, 06/16/2021 - 18:10

Dank u wel meneer Ouweneel! Wat fijn dat u ook de tweede helft van de huwelijksakte heeft kunnen uitschrijven. Ik ben er heel blij mee.  

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.