Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij transcriptie blz uit bonboek Leiden

Wie wil mij helpen bij het ontcijferen van een aantal regels uit dit document over de (ver)koop van onroerend goed? Het betreft het opschrift (r1-3) en regel 17-26. Ik  kwam zelf tot het volgende:

r1-3:

Kerckvierendeel     Crijs Janszn    Hoijgraft Westzijde

          schijnt t'onrecht ge? te wesen

r17-21:

Is bij Cornelis van Berendrecht, notaris curatur over de boedel ende goederen van Leendert Willemszn Saly ten overstaen  van schepenen ?

als de commissaris ende der deselide boedel vercoft aen Gerrit Pieterszn van Slingelant vrij om 1637 gulden te betaelen met 400 gulden

gereet ende 500 gulden sjrs mey 1655 te ? telckens met des interest vant onbetaelde iegers deselven ende is bij willers derder

deser vierschaere gelivert ? de gecasseert custinghe van 1635 gulden. Is alhier ver?: de 19:12:1668

r 22-26:

Is bij Dirck Joriszn van der Laan als getrout hebbende Geertge Cornelisdr de Jonghe ? vooreijr weduwe van Gerrit Pieterszn Slingelant

ende de erffgenamen van voornoemde Gerrit Pieterszn Slingelant vercoft aen Barent Janszn Cooperslager belast met 750 gulden

uijt voorganoemde coope te betalen staen meij 1658 59 60 61 62: telckens 150 gulden ende meye 1663 25 gulden telckens 150 gulden ende mettten interest

vant onbetaelde jegers ? 16 ? om 835 gulden te betaelen met 800 gulden ? ende voorts Meije 1663 50 gulden

ende verder met ? 50 gulden ?meij 1669 ? telckens metten interest vant onbetaelde jegens des ?16 te ? van meije 1657 aff.

 

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op do, 01/16/2020 - 09:11

Hieronder zoals ik het lees:

 

Is bij Cornelis van Berendrecht, notaris, als curateur over den boedel ende goederen van Leendert Willemsz. saliger ten overstaen van schepenen verleden
aen de commissarisen der desolate boedels vercoft aen Gerrit Pietersz. van Slingelant, vrij om 1635 gulden , te betalen met 400 gulden
gereet ende 500 gulden s'jaers Mey 1655, telckens met den interest vant onbetaelde, jegens den penning 16 [6¼%] ende is bij Willem eerder
deser vierschare gelevert ende gecaseert custinghbrieff van 1635 gulden, is alhier verthoont den 19.12.1668.
Is bij Dirck Jorisz. van der Laen, als getrout hebbende Geertge Cornelisdochter de Jongh, tevoorens weduwe van Gerrit Pietersz. Slingelant
ende de erffgenamen van de voornoemde Gerrit Pietersz. Slingelant vercoft aen Barent Jansz., cooperslager, belast met 750 gulden
uyt voorgaende coope te betaelen staen Mey 1658, '59, '60, '61, '62 telckens 150 gulden ende Meye 1663 25 gulden, telckens metten interest
vant onbetaelde jegens den penning 16, bovendien om 835 gulden te betaelen met 300 gulden gereet ende voorts Meye 1662 50 gulden
ende verders met 150 gulden s'jaers Mey 1664 t'jaer telckens metten interest vant onbetaelde jegens den penning 16 te reeckenen
van Meye 1657 aff.

Paula Eversdijk zei op do, 01/16/2020 - 10:23

Bedankt, fijn dat je wilde helpen. Nu begrijp ik het stuk beter. 

Ik twijfel alleen over r. 17, de naam Leendert Willemszn Saly (Salij) komt ook voor in de database van het archief Leiden. Ik zal nagaan of de naam in die stukken inderdaad salij is, of dat er sprake is van een andere interpretatie bij het transcriberen van de naam.

Geert Ouweneel zei op do, 01/16/2020 - 11:06

Ik denk dat je gelijk hebt. Ik kom Jan Willemsz Salij tegen in het ONA van Leiden in 1653. (archief 486, inv. nr. 506, anno 1653)

heihorst zei op do, 01/16/2020 - 22:21

aangezien de notaris is aangesteld als curator over de goederen van Jan Willemsz, is saliger volgens mij een logische transcriptie. 1 vermelding in ONA Leiden zegt niets . Die ene vermelding kan ook gewoon een leesfout zijn

Dus ik zou ( met enige twijfel) kiezen voor saliger ipv salij....

Paula Eversdijk zei op vr, 01/17/2020 - 07:57

Bedankt dat je mee wilde denken, het help mij weer een stukje verder met het begrijpen van het document. Het brengt mij ook weer aan het twijfelen wat een juiste keuze is.  

Ik heb even verder gezocht, er staan in die tijd in Leiden diverse panden op naam van Leendert Willems Salij. (zie voorbeeld in de bijlage: Archief Leiden, weede Register fol. 1-189, bon Zevenhuizen., archiefnummer 501A, ~Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen; Registratie van onroerend goed 1585-1816 (1819), inventarisnummer 6614, blad 124v ). Ook zijn er andere documenten waarin de naam voorkomt.

Het blijft  moeilijk: wordt hier bedoeld 'saliger' of 'Salij'?  Voor elk van deze twee is een goede argumentatie te geven. Ik kies voor 'Salij', dan is de naam vastgelegd, wat het gemakkelijker maakt om later verder te zoeken. Ik geef echter wel met een voetnoot aan dat het ook zou kunnen zijn dat er 'saliger' staat, omdat de aanwezigheid van een curator wijst op overlijden.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.