Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij transcriptie

Wie is genegen een transcriptie uit te voeren van de linker bladzijde,

Bijvoorbaat hartelijk dank!

Reacties (4)

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/23/2022 - 15:59

1668

Een beginnetje:

Claes Huigen tot

behoeff van peter

remmen

Geert Ouweneel zei op vr, 09/23/2022 - 16:05

Claes Huygen tot
behouff van Peter
Remmen
1668
Op den 5en Marty 1668 voorsr. Hubert
Boermans, scholtis, Thomas Heyllen ende
Thijs Hebben, schepenen, compareerden in persone
Claes Huygen ende Gertien sijne huysvrouwe,
ende hebben bekent opgenomen ende ontfangen te hebben
van Peter Remmen ende Metien sijn huysvrouwe
de somme van vierhondert vijftich gulden,
waervoor comparanten met cessie ende
renuntiatie als naer rechten hebben veronder-
pandt eenen pas, gelegen op den camp, eendersits
Derrick Daemen, andersits Gaesdonc erff, met
den eenen eynde op Jan Verheydens elsen ende met
den anderen op Henrick Claes erff, wesende
belast jaerlix met een mald gersten ende de
contributie ende gemeyns lasten, welcken pas
Peter Remmen ende sijnen erven onbereckent
sullen gebruycken voor de rentte van de voorsz.
somme, mets betalende den voorsz. uytganck
den tijt haers gebruicks, waervan aenvanck
is geschidt op voorleden St. Andrys ende alsoo
wederom te verlaeten naer dry stedighen
jaeren ende daernaer van jaer tot jaer, mets
doende die opsegginghe dry maenden voor
St. Andrtys ende alsdan restituerende die voorsz.
capitael in ganckbaeren Venloes gelt.

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/23/2022 - 16:14

@Geert, geweldig, daar zal Fred blij mee zijn!

Fred zei op za, 09/24/2022 - 11:47

Inderdaad ben ik erg blij met deze hulp. Bedankt!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.