Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij Transciptie

Kan er niet voldoende helder uit opmaken. Oud Koloniaals klein testament.

Hartelijk dank

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/13/2023 - 08:48

16 October 1813

Den heer Caspar Gidion Sararin
Caupin, ziek te bedde leggende, doch
in staat om te testeren, mij gemene clerck en
getuigen bekend.
Dewelke verklaarde na revocatie
van alle voorgaande testamenten en
codicillen en alle andere actens kragt
van uiterste dispositie hebbende, die
hij voor date deses, hetzij alleen ofte iemand
anders mogt hebben gemaakt en
gepasseerd, alnu bij deezen opnieuw
disponerende, verklaarde hij heer
testateur in alle zijne met de
dood te ontruijmen en na te laaten
goederen, zo roerende als onroerende,
actien en crediten, recht en gerech-
tigheden, geenen daarvan uitgezonderd,
te nomineren en te institueeren
tot zijne eenigen en algheele univer-
seele erffgenaamen, de kinderen
van de vrijen Maria van Caupin,
met naamen Francois Caspar
Campken, Ammelia Thereisa
Caupin en bij vooroverlijden van den
eene alsdan de langstleevende
van hun, met de volkomenste rechten
van institutie en titulen van erfgenaamen.
Committeerende hij testateur tot
executeuren en executrice van dit zijn testament

Geert Ouweneel zei op wo, 12/13/2023 - 08:50

Campken moet natuurlijk Caupin (of Cauphin) zijn

Duncan zei op do, 12/14/2023 - 05:29

Beste Geert Ouweneel,

Geweldig! Klopt inderdaad, de latere spelling is Caupain maar kan wellicht in die tijd als Caupin geschreven zijn. Uit beter leesbare overlijdensakte blijkt François Gaspard Caupain met Maria van Caupain en een Amelia Theresia Caupain als haar dochter. 

Hartelijk dank.

 

Duncan zei op do, 12/14/2023 - 12:40

Oorsprong / stamvader is ‘n onleesbaar / zeer moeilijk te lezen doopakte.. 

Wellicht en hopelijk bent u in staat om middels (Franstalige) ontcijfering dit tot leven te brengen? 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.