Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp gevraagd bij ontcijferen tekst

Op vorige blad stond 1 regel:

Bernardijn Ormea wonend tot Harmelen

Reacties (3)

René van Weeren zei op vr, 12/10/2021 - 03:35

< Bernardijn Ormea wonend tot Harmelen >

heeft van [den] overleden

commandeur gehuyrt een erff, gelegen
tot Hermelen, lest gebruyct bij Nijs
Henricxs[en] ende Cuyntgen, zijn huysvrouwe,
daer den v[er]sz[eyde] Nijs Henricxs[en] een huysken op
staende heeft, den tijt van zes jaeren aen
malcanderen geduyrende, ingegaen zijnde
Victoris* XVIc ende dertien [=1613], jaerlicx om
d' somme van twee gulden en[de] vijff stuvers
vrijs gelts, breeder v[er]moegens d' huyrcedulle.
In date dem XXX januarii XVIc ende
veertien [=30 januari 1614], dus alhier over het eerste
zeste jaer huyren v[er]scheenen Victoris*
XVIc ende veertien d' somme van
II g[ulden] V s[tuver]s

* Feestdag van Sint Victor, 21 juli

René van Weeren zei op vr, 12/10/2021 - 03:40

Cuyntgen moet trouwens Trijntgen zijn

Hans Looman zei op vr, 12/10/2021 - 09:06

Hallo René,

perfect, met dank groet 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.