Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij ontcijferen onmogelijk handschrift (!)

Hallo allemaal,

 

Kan iemand mij helpen bij het ontcijferen van de rechterpagina? Ik vind het een onmogelijk handschrift, maar ik hoop dat iemand van jullie er wel iets van kan maken. Als het goed is gaat het over de schilder Johannes Mortel, zover kwam ik. 

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op do, 11/04/2021 - 18:42

Op huyden den 21en Augsuty anno 1668 compareerde
voor mij Pieter van Scharpenbrant, openbaer
notaris bij den provincialen hove van Hollant geadmitteert,
binnen der stadt Leyden residerende en
naergenoemde getuygen, Johannes Mortel,
schilder, out omtrent 16 jaren, wonende binnen
deser stadt, d'welcke bij sijne manne ware woorden
op trouwe, vromicheyt, in plaetse van eede ten
versoucke van sr. Johan Angillis mede
wonende binnen deser stat, heeft getuygt ende
verclaart warachtig te wesen date hij deposant alsnog seer
goede kennisse gheheugenisse heeft
dat hij woonsdag laestleden voor Passchen
leastleden heeft beginnen te schilderen voor
de weduwe van de heer Croock, inhoudende seer
camer die genaemt werde de gele camer
comende achter teghen de plaetse ofte tuyn van hare huysing
ende landerijen binnen deser stadt, ende dat hij deposant
eenige tijt aen anderen denselven camer heeft blijven schilderen ende
mede dat hij deposant gedurende den tijt hij alsvoren ten huyse ende
de camer voornt. geschildert heeft, diversche
malen, jae meest alle dagen, des smorgens
soo als hij ten wercke gecomen ende vervolgens in de
selve gele camer sijn schilderwerck bij de hant
nam, wel duydelijck heeft gesien dat
sij weduwe Croock met eenen Gerrit van Beveren
die hij oock daechs aldaer ten huyse sagh lagen
bij den anderen op een bedde ende betstede staende
in deselve gele camer dat in desen tijt
sij weduwe Croock des smorgens eerst een weynig
tijt daerna hij van de bedde opgestaen sijn.
Wijders niet getuygende, presenteren dese tot
alle tijden nader te bevestigen ende consenterende.
Actum aldus gedaen binnen der stede van Leyden,
present Joris Block ende Pieter Pieters Crombrug-
ge, timmermansgasten als getuygen ten desen geroepen.
Joannis Mortel
Yoris Block
Pieter Peterse Keomberg
etc.

Kaya zei op vr, 11/05/2021 - 09:21

Heel erg bedankt voor de transcriptie, Geert! 

 

Begrijp ik goed dat Johannes Mortel de 'gele kamer' van deze weduwe heeft geschilderd en nu verklaart dat hij haar daar met ene Gerrit van Beveren in bed heeft zien liggen? 

 

Bedoelen zij trouwens met schilderen dat hij de wanden van die kamer heeft geschilderd? Of dat hij de kamer heeft nageschilderd op doek? 

Geert Ouweneel zei op vr, 11/05/2021 - 12:57

Inderdaad, dat is wat hij zag. En het schilderen is inderdaad het opknappen van de kamer.

Kaya zei op vr, 11/05/2021 - 13:18

Dank u wel! Smeuïge akte, in elk geval.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.