Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij een transcriptie

Wie is genegen een transcriptie te makenstukje tekst op de linker bladzijde, te beginnen bovenaan en eindigend op de helft, daat waar een stukje tekst naar links staat en rechts van deze tekst een openstuk is.

Bijvoorbaat dank. 

Reacties (2)

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op vr, 09/23/2022 - 15:50

Een beginnetje:

1670

Claes huijgen tot behoeff

van Gerrart Janssen

opdracht

Geert Ouweneel zei op za, 09/24/2022 - 07:58

Op den elften December 1670 compareerden voor
Tilman Buys, statholder des scholtisampts, Thomas
Heyllen ende Mathijs Hebben, schepenen, Claes Huygen ende
Gertien sijne huysvrouwe ende hebben op voorgaende
coop met hant, halm ende monde ende renunciatie als
naer rechten, gecedeert ende overgedraegen tot
erffelicken behoeff van Gerart Janssen ende Maria,
eluyden, ende hunnen erffven, hunne huys, schuyr, hoffstat,
moeshoff met hunnen gedeelte van den camp achter
de schuyr gelegen ende alnoch twee weytiens beneffens
den camp gelegen ende tegens Hendrick Claes voor twee
derden deelen gedeylt, off so wijt als sij de voorsz.
goederen tot noch toe hebben besetten, wesende
belast jaerlix met vier vat roggen aen gudden
partijen ende met twee derdendeelen van acht vat
gersten aen de kercke tot Well, alnoch aen den huyse
Well jaerlix eenen capuyn tot thins t'winnen naer
den thinsten rechten, voorts de contributie ende de
gemeynslasten, opstaende ende lopende lasten daervan
te betaelen ende beloofden de voorsz. transportanten
werschp ende guarand van jaer ende daegh naer den
lantrechte.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.