Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij deze transcriptie (met fouten) en latijn

Niet zo eenvoudig, hier en daar moeten gokken en onleesbaarheden voor mij..

Achter enkele namen staat een afkorting 'op' , afkorting latijn voor burger , poorter ?

Ook na de akte staat nog een latijnse regel/lijn ??  Veel succes !!!

Felixarchief Antwerpen 1490

1490 Jan Snoeyen Janss wilen en Barbele Maes Thomaes dochter bij Digne sVos x Danckaerts de Herde erfgen Magrieten sVos x Jans Snoeyen zus van wilen meester Henricke de Vos docteur in medicijnen te Cortrijcke

SR 97 f 209 r006

 

1. Jan Snoeyen Janss wilen op() ende Barbele Maes Thomaesdocht(er) daer moeder af

2. was Digne sVos wettich wijf Dancka(e)rts de Herde oic op() ende tuss() althans de 9 s pro tempore

3. …. sy ,,,,,,als erfgenamen van wilen Magrieten sVos wettich wijf voers docht(er) ende

4. des voers Jan Snoeyen ende suster van wilen meester iHenricke de Vos docteur in

5. medicijnen die tot Cortijcke aleivig geworden is / mochten den voers Danckaert

6. de Herde ende Marien Goessems wettich wijf Jans de

7. Herde oic op() , daer moeder af was Katline vanden Mortere oic mede erfgenamen

8. daer voers Magrieten sVos ad ...et …...alle alsulcken goeden en versterfenisse

9. van haren ende van eenre ruerende en de onruerende goeden also hen ende elken van hen toecomen

10. bleven ende verstorven moegen sijn van Magrieten Svos voers ….lonende V sester

11… ..schuldich ende depleghe , daer af is genomen ende te nemen Composine quiten ad

12. ...    des selven goeden in al oft in deele te verstegen

13. te verstijdene ende uut te ganse den coopen oft coopenen daer ...te goede te verstegen

14. ende te waerne tot sy met gronde oft andersins alsoe mede gansen rechten daer des

15. goede gelegen sijn behooren sal , ....alle tijden gelaten .

Reacties (4)

Michel G. zei op di, 04/26/2022 - 19:47

Inderdaad. Niet gemakkelijk. Flink wat latijnse termen en afkortingen waarvan ik ook niet weet wat de betekenis er van is, zoals die "op..". Je suggestie dat het te maken heeft met het poorterschap lijkt me niet onmogelijk. En ook de betekenis van die hoofdletter R (vaak wordt in de Antwerpse registers daarmee het woord "rente" aangeduid) blijft ook voor een raadsel.
Ik heb de volgende transcriptie bij elkaar gepuzzeld. Voor wat betreft de latijnse woorden zou het niet verkeerd zijn als iemand met meer kennis van de latijnse taal er eens naar kon kijken.

1. Jan Snoeyen Janss wilen ... ende Barbele Maes Thomaesdochter daer moeder af
2. was Digne sVos wettich wijf Danckaerts de Herde ... ... cum tutore alieno de consensu .....
3. [eusdem sui mariti?] als erfgenamen van wilen Magrieten sVos wettich wijf was ... ...
4. des voers Jan Snoeyen ende suster van wilen meester Henricke de Vos docteur in
5. medicijnen die tot Cortrijcke aflivich geworden is mechtichden den voers Danckaert
6. de Herde ende Marien Goessems wettich wijf Jans de
7. Herde ... ..., daer moeder af was Katline vanden Mortere oic mede erfgename
8. des voers Magrieten sVos ad petendum et exigendum alle alsulcken goeden en versterffenissen
9. van haven ende van erven ruerende ende onruerende goeden quaecumque als hen ende elken van hen toecomen
10. bleven ende verstorven moegen sijn van Magrieten Svos voers ubicumque locorum consistentibus
11. .... scheydinge ende deylinge daer af te gevene ende te nemene composicie ....... cum
12. potestate substituendi de selve goeden in al oft in deele te vercoopene
13. te verthijdene ende uut te gane den cooper oft cooperen daer inne te goedene te vestigen
14. ende te ervene het sy met brieven oft anderssins alsoe nader bancken rechte daer de
15. goede gelegen sijn behoeren sal ende alle tghene gelovende

Guido Snoeys zei op zo, 05/01/2022 - 19:35

Kan er inderdaad iemand van de latinisten dit eens mee bekijken ?

Grtn en bedankt 

Guido

Michel O. zei op zo, 05/01/2022 - 23:23

Dag Guido,

Mijn naamgenoot heeft het al grotendeels voor je opgelost, inclusief het Latijn; hieronder dus slechts enkele suggesties:

"op" staat inderdaad voor opidanus/opidana, poorter/poorteres, "ec." voor eciam/etiam (ook). Probleem is te weten op wie dat precies slaat: Digne sVos of haar man Danckaert de Herde, en dus of je de uitgang mee verbuigt; ik opteer voor 'opidana', en bij Marie Goessems wordt dat dan de accusatief 'opidanam', omdat zij (mee) lijdend voorwerp is van "mechtigden". Overigens is deze akte een volmacht om een nalatenschap te aanvaarden en op te eisen. De R. zou ik oplossen als 'Rekening', dat lijkt in deze het meest logische. "cum potestate substituendi" verwacht je inderdaad in een volmacht, maar ik zie alleen "ut ante", en niet "potestate": wat je zou kunnen zien als de schacht van de p hoort m.i. bij de regel eronder; ik vraag mij af of "ut ante" en "substituendi" wel samen horen.

1. Jan Snoeyen Janssone wilen, opidanus, ende Barbele Maes Thomaesdochtere, daer moeder af
2. was Digne sVos, wittich wijf Danckaerts de Herde, eciam opidana/opidani, cum tutore alieno de consensu [leefde (dit is het laatste woord van regel 3)
3. eiusdem sui mariti, als erfgenamen van wilen Magrieten sVos, wittich wijf was doen sij
4. des voers. Jans Snoeyen ende suster van wilen meester Henricke de Vos, docteur in
5. medecijnen, die tot Cortrijcke aflivich geworden is, mechtichden den voirs. Danckaerde<n>
6. de Herde ad petendum et exigendum ende Marien Goessems, wittich wijf Jans de
7. Herde, eciam opidani, daer moeder af was Katline vanden Mortere, oic mede erfgename
8. der voers. Magrieten sVos ad petendum et exigendum alle alsulken goeden ende versterffenissen
9. van haven ende van erven, ruerende ende onruerende quecumque als hen ende elken van hen toecomen,
10. bleven ende verstorven moegen sijn van Magrieten Svos voirs. ubicumque locorum consistentia.
11. Rekeninge, scheydinge ende deylinge, daer af te gevene ende te nemene composicie quitandum cum
12. ut ante substituendi af ge alle tghene. Gelovende etcetera de selve goeden in al oft in deele te vercoopene,
13. te verthijdene ende uut te gane, den coopere oft cooperen daer inne te goedene, te vestigene
14. ende te ervene, het sij met brieven oft anderssins, alsoe na der bancken rechte daer die
15. goede gelegen sijn behoeren sal. Ende alle tghene gelovende
Sub sigillo opidi XXX die marcii

 

Guido Snoeys zei op ma, 05/02/2022 - 07:18

Bedankt Michel(len) , zo gaan we lke dag wat verder...misschien me toch wel wat verdiepen in het ouder latijn...voorlopig niet mijn ding

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.