Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd (Informatie kan van groot belang zijn)

Wie is genegen van bijgevoegd document (beslaat 2 pagina's) een transcryptie te maken.

De informatie kan van belang zijn/worden.

Bijvoorbaat dank! 

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 05/14/2022 - 23:51

Ben natuurlijk benieuwd naar het vervolg, je maakt t spannend...

 

Op dato den 12 july 1683 soo heeft Herman van den
Kerc khoff enen gerichtelijcken arrest ofte commer
geleyt op de erffgronden en[de] goederen, alsmede
op de penningen soo op den 1 feb: 1683 ver-
cocht sijn toebehorende de ^onmondige^ kinderen van
Meuws Lamerts en[de] Enneken Claes saeliger, om daer
op te en[de] aen te verhaelen ad eene somme van
300 gulden van eene obligatie capitael en[de] van intrest
ad 7 1/2 alles ter goeder reeckeninghe. Actuergen
ut supra.
Relateert Handerick Claes richterbode alhier, van
desen bovenstaenden arrest ofte commer den
weete gedaen te hebben aen Jacob op den
Voorsthoff als bloedtmomboir van [den] voorsz[eyde] kinderen.
Actum Bergen den 12 july 1683.

Op dato den 9 july 1683 soo heeft Jan Thonis
alias de Haerdt eenen gerichtelijk ver-
bodt gedaen op het gewas van Roelman Gerits
om het selve niet te verbrengen, voor en[de] alleer
den schatbuerder, haere genaede en[de] oock de
huyshuyre soude betaelt wesen. Actum Bergen
ut supra.
Op dato den 25 july 1683 soo is voor schepenen
Herman van den Kerckhoff en[de] Jochim Houbroecs
gecompareert Peter Sijberts en[de] Gossen Gerits enpde[
beloeven als birge voor Roelman voorsz[eyt]
dat sij voorsz[eyde] borger tegens den tijt als wan-
neer de huyre sal verschwaen aen [den[ ver-
boeds diendes op te leggen en[de] te betaelen
gelijck oock aen haere genaede en[de] den
schadtbuerder als mede voor de oncosten
van de borghstellinge. Actum Bergen
die mense et anno ut supra.
[getekend: J. Claessens, secrt.]
---
Op dato den 12 july 1683 soo heeft Peter op den Heubert eenen
gerichtelijcken arrest ofte commer geleyt op alle de erffgronden
en[de] goederen, namentlijk op Den Papeeter, en[de] of Het Heyvelt, toebe-
hoorende de onmondige kinderen van Meuws Lamerst en[de]
Enneken Claes saeliger, om daer op te verhaelen eenene
obligatie capitael van een hondert g[u]l[den] loopent en[de] van
intrest ad 13 g[u]l[den] alles ter goeder reeckeninge. Actum Bergen
ut supra.
Relateert Henrick Claes, richterbode alhier den weete
gedaen te hebben van desen bovenstaenden arrest aen Jacob
op den Voorsthoff als bloedtmomboir van [den] voorsz[eyde] kinderen.
Actum Bergen den 12 july 1683 in oirconde dese geteeckent.
Op dato den 27 july 1683 soo heeft Jacob op den Voorsthoff
en[de] Thunnis Peter den momboirien eedt gedaen voor de onmundige
ofte minderjaerighe kinderen van Jan Gerits Hoffs en[de]
Enneken Claes en[de] in de tweede ehe wederom aengetrouwt
met Meuwis Lamberts, om haere goederen wel te regeren
en[de] naer te sien alles volgens landtrechten. Actum Bergen
die mense et anno ut supra.
Op dato den 27 july 1683 soo heeft Jacob iop den Voorstof
en[de] Thunnis Peters voor de schepenen Herman van [den] Kerckhoff en[de]
Jochim Houbroeck de arresten van dese naervolgende
persoonen ontseth te weeten den eersten arrest van Peter
Alarts tot Venray, den tweeden van [den] kercke tot
Bergen, den derden van peter op den Huberts tot
Venray, en[de] belooven voorts de voorsz[eyde] schepenen dese ^voorss[eyde]^ arresten
ten haer presentie te voldoen voor alle andere schulde-
naeren, mits de selve daer recht op hadden gemaeckt,
met voorbehoudt een yeder sijn recht. Actum Bergen
die mense et anno ut supra.

 

Fred zei op zo, 05/15/2022 - 13:16

Beste René, dank. Ik hou je op de hoogte wat deze informatie voor mijn stamboom heeft opgeleverd.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.