Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd

Wie is genegen van deze complete bladzijde een transcryptie te maken? Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/23/2022 - 17:11

Item 10 Marty 1639 heft Arien
Damen ende sijne huysfrouwe-
ken mitten geleverde vor sijne
broder, heer Johan Damen, Berndt
Damen als mombor ses minder-
jaerigen kindts, bij Robken Damen
achterlaten insgelicken Reynir
Beerken Gritgen eeluydt samen
ende besonder cedert ende transpor-
tir, zedeeren ende transportiren
seckere stuck ackerlandts tegen
Guylinx Ryten genant gelegen,
grot ongever 2 morgen
allet vor vrijerff tot erffe-
licken behoeff aen den soen
van Herman Huyberts Tonis
genant.
Eodem die hebben vorsz.
transprotanten ceder ende trans-
portirt seckere stuck ackerlandt
'het Loicken genant, grot ong-
ver 4 morgen aen ...huys
wel belast, stande mit de ...
... rogge.
Allet tot erffelicken behoeff
Hanrick Claes Jenneken eeluyden
ende hunnen beyden erven
allet ter preferentie Tilman
Mom scholtus, Jan Huybertz, Dwelt
Heyken.

 

Wim zei op za, 07/23/2022 - 22:08

M.i. 1e regel Adam en huijsfrouw Perken 

5e regel des ipv ses

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.