Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd

Ik heb een drietal bladzijden, die mogelijk zeer interessante info bevatten om nog verder in de tijd terug te kunnen gaan.

Wie is genegen van deze complete bladzijde  een transcryptie te maken. Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/23/2022 - 11:49

Wij Tilman Wom, scholtis, Jan Huyberts
ende Linardt Roloffs, respective schepen deeser
vrij heerlickheyt Well, doen condt, tuygen ende
certificieren voor den gerechte waerheyt dat vor ons
in eygenaer persoenen compariert ende erschienen
is Jan Scholdt mits tonende volmaecht van sinder
huysfrouwe, so ons in probanti forma is ostendie
gelesen ende vorlesen laeten de dato den 2 Februari
anno 1636 vor schepen Handerick van den Boom und
Herman Storme der stadt Gooch gepassiert ,
Linardt Schelborch sine kinderen minderjarich
sinde waervor Jan Schell gelaeft ende siner
frouwen aenpaert van Tonis Sollen naerlatenschap
tot een eewige werschap is stellende Mechelt
Dollen mits thonende volmacht van haeren
eemaen, Adam Bikenbos genant,
so ons is vorgelesen de dato den 1 Februari
anno 1636 voor schepen Peter S. Wildt und Raab van
der Horst der stadt Cranenborch passirt,
Meus Coppens mit sine minderjarige kinder van
vor sich nieus alhier gerechtelicken aen des
heeren scholtissen handt betuicht gift die penningen
so daeraeff sin comende tot eene loessbaere
rente tot profit van sine minderjarige
kinder ut te setten, ende hebben semptlick
sampt ende besonder ædiert ter

 

Wim zei op zo, 07/24/2022 - 13:10

M.i. Scheldt, Storm, Schelberch en 2x Dollen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.