Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd

Ik heb een aantal bladzijden, die mogelijk zeer interessante info bevatten om nog verder in de tijd terug te kunnen gaan.

Wie is genegen van deze complete bladzijde een transcryptie te maken. Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 07/05/2022 - 13:46

RHCL_01.050.37_00012
Op heden den 26 Augusti 1684 heeft Guilliaem
Swinnen in qualiteyt als volmachtiger van de
heere Don Jean Baptista de la Rigada,
maistre de camp ende colonel van een regi-
ment te voet, gouverneur vant fort
Li Cilant Sint Stevensweerdt, mitsgaeders
de heer Godefridis Everarts Lit, schepen
ende drossart van Stein ende de heere
Alontius de Gerlin, capiteyn van de
attalerye ten dienste van sijne catho-
lycke majesteyt, in qualiteyt als momboirs
van de dry naergelaetene kinderen van
Jacobus Bouvrie, gewesene major van St.
Stevenweerdt, erweckt bij joffrouwe Maria
de Villa Rele eenen gerechtelijcken
arrest ofte commer geleyt op alle soo
gereyde als ongereyde goederen, effecten,
actien ende creditien, pachten, thiende
etc., in voegen als onder dese heerlijckheyt
Wel ende Bergen gelegen ende resort sijn
ende bij d'affsterven van joncker Roo
naergelaten sijn ende dat om daerop
ende aen te verhaelen eene somme van
200 pattaconen capitaele penningen, mits-
gaeders eene somme van
60 pattaconen van achterstaende intereste
nu lestleden 20 Juny ter goeder recke-
ninge verlopen, mitsgaeders de voordere
intresse soo pendenta lite sullen commen
te verloopen, doe mede arrest
voor alle costen van recht, versoeckende
dat hiervan den weette gedaen sal worden
naer behooren ende ten protocolle van alles
aen reeckeninge gebonden worden in voegen als
recht is.
Quod attestor, J. Claessens, secretaris

Fred zei op di, 07/05/2022 - 18:09

Beste Geert, Hartelijk dank voor je snelle en kundige support. Groet,

Fred

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.