Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd

Ik heb een aantal bladzijden, die mogelijk zeer interessante info bevatten om nog verder in de tijd terug te kunnen gaan.

Wie is genegen van deze complete bladzijde een transcryptie te maken. Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 07/05/2022 - 13:46

RHCL_01.050.37_00011
Op dato den 3 January 1684 soo heeft Jacob op den Voorsthoff
den arrest ofte commer door Peter op den Hubert op dato den
12 July 1683 aengeleyt ende door de momboiren ontseth, wederom
gerichtelijck voorchts gevaeren ende den arrest gedaen op de penningen van de
vercochte meubilen ende erffgoederen toebehoorende meuws
Lauwerts ende Ednneken Claes saeliger, om daerop te verhaelen
eene capitale somme van een hodnert gulden ende tot
intrest ad 13 gulden, alles ter goeder reeckeninge. Actum
Bergen die mense et anno ut supra.
J. Claessens

Op dato den 27 Octobris 1685 soo heeft Geurt Verheyen doen
arresteeren het peerdt ende caer van Thijs Daemen
ende dat om daerop ende aen te verhalen soodaenighe
pretentie ofte pennignen als in de conclusie van
sijne aenspraeck breeder vermelt sal staen. Actum
Wel ut supra.
J. Claessens,s ecretaris

Den 3 January 1684 soo heeft Peter Hoffs soo voor hem als sijne
mede consorten eenen gerichtelijcken arrest ofte commer
geleyt op de penningen van de vercochte mobilien als oock
op de penningen van den vercochte erffgoederen, toebehoorende
de arffgenamen van Meuws Lauwerts ende Enneken
Claes saeliger, om daerop te verhaelen een capitael
van een hondert gulden met den verloopen intrest
vandyen, alles ter goeder reeckeninge. actum
Bergen ut supra.
J. Claessens

Relateert Henrick Claes richter bode alhier hiervan den weet
gedaen te hebben aen Jacob op den Voorsthoff als momboir
ende mede als cooper, Herman van den Kerkchoff ende aen
Henrick Routten cooperen. Actum Bergen den 3 January 1684.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.