Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie

Beste Geert, ik kom tot de ontdekking dat ik van dit document de transcryptie van de linker bladzijde mis. Zou je dit alsnog voor mij willen doen? Dank daarvoor!! Fred

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/06/2022 - 12:56

Op dato den 3 January 1684 soo heeft Jan ende Thunnis van Oorloo eenen
gerichtelijcken arrest ofte commer geleyt op de penningen van de
vercochte mobilien ende erfgoederen, toebehoorende de erff-
genamen van Meuws Lauwerts ende Enneken Claes saeliger,
om daerop te verhalen ad eene somma van omtrent
tien gulden, alles ter goeder reeckeninge. Actum Bergen
ut supra.

Relateert Henrick Claes richter bode hiervan den weet gedaen
te hebben aen Jacob op den Voorsthoff als momboir ende mede
als cooper Herman van der Kerckhoff ende Henrick Rutten als
cooper. Actum Bergen den 3 Jannuary 1684.

Op dato den 14 Juny 1684 soo heeft Mathijs Bom
gearresteert het peerdt ende caere van Peter Hoeck
van Venray ende dat volgens reden van arrest,
soo den arrestant ten sijnen tijde sal bijbrengen.
Actum Bergen die mense et anno ut supra.,
Quod attestor
J. Claesens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.