Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de akte betreffende Lambert Baassen, op de rechter pagina? Bijvoorbaat dank.

Reacties (2)

Dirk Meerburg zei op ma, 04/17/2023 - 17:31

Aengesien Lambert Baasen gebooren tot Ayen aen ons ondeges[chrevene] gerechtspersoonen van Well Bergen en Ayen te kennen heeft gegeven dat hij voornemen is sich met de wooningh te setten te Driel in het [?] / versoght de noodige cautie / soo is t dat wij regenten van eigen [..] bij deese belooven dat invalle de gen. Lambert Baasen onverhoopelyck tot armoede moghte koomen te vervallen wij den selve met den helfte van sijne kinderen ten allen tijde wederom als onse inwoonder admitteeren. Den eventueelen last van armoede en alementatie van gene persoon en de helft sijner kinderen op ons en dus (?) de regenten en arme besorger van Bergen oft weer de gemellen [gemelden?] Lambert Baasen sigh metter wooningh commen needer te zetten daervan ontlasten en bevrijden sullen. Dit ter oorconde hebben wij, gereghtspersoonen en armenbesorger deese onderteeckent en door onsen secretaris contrasigneeren op heden te [..] Bergen den 15 Meij 1784

[handtekeningen]

Groeten dirk  

Pauwel zei op ma, 04/17/2023 - 19:59

Ik stel een paar aanvullingen voor.

Aengesien Lambert Baasen gebooren tot Ayen aen ons onderges[chrevene] gerechtspersoonen van Well Bergen en Ayen heeft te kennen gegeven dat hij voornemen is sich met de wooningh te setten te Driel in het Holl[an]ts / versoght de noodige cautie / soo is t dat wij regenten van Ayen voors. bij deese belooven dat invalle den gen. Lambert Baasen onverhoopelyck tot armoede moghte koomen te vervallen wij den selve met de helfte van sijne kinderen ten allen tijde wederom als onse inwoonder admitteeren. Den eventueelen last van armoede en allementatie van sijne persoon en de helfte sijner kinderen op ons en dus (?) de regenten en arme besorger van Bergen oft weer den gemelten [gemelden?] Lambert Baasen sigh metter wooningh commen needer te setten daervan ontlasten en bevrijden sullen. Des ter oirconde hebben wij, gereghtspersoonen en armenbesorger deese onderteeckent en door onsen secretaris contrasigneeren op heden datum Bergen den 15 Meij 1784

Groet, Pauwel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.