Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de linker pagina en rechter pagina tot en met 7 januari(?) 1783? Bijvoorbaat dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/16/2023 - 10:56

metterwoon needer te setten, tot dien
eynde versoght de noodige cautie, zoo ist dat wij
regenten en armbesorger van Bergen voorsz.
bij deesen belooven dat ingevalle den geseyden
Gerardus Baasen onverhooptelijck tot armoede
mogte komen te vervallen, wij denselven met
desefte zijner kinderen ten allen tijhde wederom
als onsen inwoonder admitteren, den eventuelen
last van armoede en alimentatie van zijn per-
soon en helfte zijner kinderen op ons neemen
ende dus de regenten en armbesorger van de
heerlijckheydt Bergen of waer den gemelten
Gerardus Baasen zigh naemaels met de woon
soude komen needer te zetten, daarvan ont-
lasten en bevrijden sullen, des ter oerconde
waerheydt hebben wij voorn. regenten en
armbesorger deese eygenhandigh onderteeckent.
Actum Bergen den 27 November 1782.
J. J. Gitta, secretaris, quod attestor

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.