Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van een stukje tekst, te beginnen op de linker bladzijde, vanaf boven, tot einde akte (Ongeveer op het midden van deze pagina) Vast bedankt

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 01/23/2023 - 16:42

metter woon needer te setten en tot dien
eynde versoght de noodige cautie, zoo ist dat wij
regenten en armbesorgers van Bergen voorsz.
bij deesen belooven dat ingevalle den geseyden
Gerardus Baasen onverhoopelijck tot armoede
mogte komen te vervallen, wij denselven met
de helfte zijner kinderen ten allen tijde weederom
als onsen inwoonder admitteeren, den eventueelen
last van armoede en alienatie van zijn per-
soon en helfte zijner kinderen op ons neemen
en dus de regenten en armbesorger van de
heerlijckheydt Bergen of waer den gemelten
Gerardus Baasen zigh naemaels met de woon
soude komen needer te zetten, daervan ont-
lasten en bevrijden sullen, des ter oirconde
waerheydt hebben wij voorn. regenten en
armbesorger deese eygenhandigh onderteeckent.
Actum Bergen den 27 November 1782.
J. Gilla quod attestor

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.