Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij transcriptie (blad van links)

Dag, 

midler voor "in tussen tijd" ?

Graag het nazien van transcriptie. Ook betekenis van het latijn.

 

3 décembris 1598

 

1 Loys de Lannoye coopman alhier resideren(de)/

2 bekende schuldich te zijne van goeder/

3 recht veerdiguer(betekenis?) schult Marie van Binnenbeke/

4 de som(m)e van tweehondert gul(dens) eens,/

5 welcke v(oorschrev)en som(m)e hij comparant geloeft/

6 heeft en(de) geloefde mits desen wel ende volcomen/

7 op te leggen(afdragen of betalen) ende te voldoene aen(de) v(oorschreve)n Marie van/

8 Binnenbeke in eygenen persoone en(de) aen nyemanden/

9 anders. Te wetene nu comptant de som(me)/

10 van vijftich gul(dens) eens. Gelijcke vijftich/

11 guld(ens) van iersten(?) naestcomen en(de) eenen jaer/

12 en(de) de resteren(de) hondert guld(ens) eens te iersten/

13 a(nn)o xvjc en(de) twee absque ulteriorj, -rede(?)/

14 ab-- se et sua, wel v(er)staen(en) oft de v(oorschreve)n/

15 Marie van Binnenbeke midler(?) tyt quame/

16 tot huuwel(ijk) off ge-stelen(?) state, dater/

17 hij comparant de v(oorschreve)n geheele(?)/

18 som(m)e schuldich sal wesen [t'schreve)n alsoo geloven(?)/

18 mits desen] op te leggen(betekenis : afdragen) en(de) te betalen binnen/

19 een(en) jare van desen dage. Onder v(er)bintenisse/

20 als vore, wel v(er)staen oock dat oft de v(oorschreve)n/

21 Marie midler(?) tyt quame afflyvich te/ ->zou ze sterven

22 worden, dat –hij comparant van(de)/

23 voorschreven resteren(de)(?) hondert vijftich gul(dens) nyet schuldich=/

24 =en sal wesen yemanden yet(?) goette(?) doene/

25 sonder argelist. Acten a-- opten Raetshuys/

26 inde secretarije alhier, put-- Gillis vanden --/

27 en(de) Dierck Smit als Fabrj(?) Notarisen testibus/

28 regatis./

29 --- Louys de Lannoy

             -ger Quod attestor

 

1 ten v(oorschreve)n dage zijn in mijne presentie betalen(?)/

2 de 1e(?) vijftich gul(dens)

3 28 jary 99 is mij notario bijden gecasseren/

4 vuytgegevenen instrumente gebleken/

5 dat t'v(oorschreve)n contract geheelyck was/

6 voldaen ./

7 Quod attestor

8 Ketgen Nots

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op do, 01/09/2020 - 09:42

Een paar aantekeningen:

3 rechtvaardige schuld
11 ik denk dat er ‘Kerste’ staat. dat is dan de datum waarop betaald moet zijn.
13 laatste woord: vide
14 welverstaende
15 midlertijt, dat betekent intussen, in tussentijd
16 geestelijcke
25 goet te doene
26 presentis; aanwezig (de getuigen)
27 Dierck Smit alias Fabri

Arcimboldo zei op do, 01/09/2020 - 14:37

6 volcomelick
11 jare
12 Kerste
23/24 "schuldich" en "en" zijn twee losse woorden; "en" hoort bij "niet"

margetekst

1 betaelt
3 gecasseerden

 

nadine zei op zo, 01/12/2020 - 11:42

Bedankt U beider.

->Ik snap niet goed hoe zin 24 te transcriberen : en sal wesen yemand enyet (?) goet te doene/

Als Marie tussentijd dood gaat, hoeft Loys de resterende 150 gulden niet te betalen. En toch niemand elders? 

 

->Is het zo nog dat deze akte intussen op 28 january 1599 gecasseerd werd ?

Arcimboldo zei op zo, 01/12/2020 - 13:21

"niet schuldich en sal wesen: "hoeven"
yemanden yet goet te doene: "iemand iets te betalen"

 

nadine zei op ma, 01/13/2020 - 21:33

hartelijk bedankt!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.