Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie

Hallo, kan iemand mij vertellen at hier staat?

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 10/05/2022 - 20:36

quinta maii
Adriana sub cond[itione] qua etc[etera]
f[ilia] Jo[ann]is Muniken et
Adrianae Vuchts, coniug[um]
Susc[eptrix] Cornelia de
Leeuw

De vijfde van mei
Adriana, onder de voorwaarde dat etcetera*
dochter van Joannes Muniken en
van Adriana Vuchts, gehuwden.
Doophefster Cornelia de
Leeuw

* In geval de priester niet geheel zeker was of het kind al eerder gedoopt was, vond de kerkelijke doop plaats 'onder voorwaarde', dat wil zeggen dat de priester het kind doopte met de woorden (vertaald): "Als je nog niet gedoopt bent, dan doop ik je in de Naam van de Vader, van de Zoor, en van de Heilige Geest". Zie ook https://www.uitdeoudekoektrommel.com/doop-onder-conditie/.
In veel gevallen betroffen het kinderen die er bij de geboorte realtief slecht aan toe waren en door de vroedvrouw mogelijk een nooddoop hadden gekregen.

Pauwel zei op do, 10/06/2022 - 12:47

De doopinschrijving waarvan vragensteller een transcriptie en vertaling vraagt, is te vinden in het R.K. doopboek van Drunen 1700-1723, d.d. 5 maart 1706.
https://salha.nl/bronnen/genealogy/personen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Adriana%20Muniken%201706%22%7D Pagina 21 van 98.

Niet uit te sluiten valt dat de afkorting qa in r. 2 staat voor quia. In het voorafgaande doopboek 1671-1700 noteert de pastoor op 13 maart 1699: Maria sub cond[ic]ione quia (voluit geschreven) etc. filia Petri Jansen Ivens enz.
https://salha.nl/bronnen/genealogy/personen/persons?ss=%7B%22q%22:%22petrus%20jansen%20ivens%201699%22%7D Pagina 70 van 99.

Cappelli geeft de afkorting qa (zoals afgekort in de gevraagde doopinschrijving) voor quia overigens niet. 

Achter quia volgt normaal gesproken de reden waarom er onder voorwaarden wordt gedoopt, bijvoorbeeld: quia ob necessitatem domi ab obstetrice baptizata, 'omdat zij, wegens een noodsituatie, thuis door de vroedvrouw (was) gedoopt', of quia ob periculum mortis a chirurgo baptizata erat, 'omdat zij wegens doodsgevaar door de chirurgijn/vroedmeester gedoopt was'. Zie Google voor meer voorbeelden.
Voor de pastoor van Drunen was dit alles te omslachtig, dus vatte hij het geheel samen met etc. Vaak staat in de doopboeken ook alleen maar sub conditione, zonder verdere toevoeging.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.