Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij trancriptie akte 1607

Hulp gevraagd bij transcriptie van deze akte, er volgt nog een tweede pagina. Alvast bedankt.

Reacties (5)

Anne zei op vr, 03/24/2023 - 14:05

De tweede pagina.

René van Weeren zei op vr, 03/24/2023 - 14:37

Lasten van den boel

Op den XXIIen augusti
a[nn]o XVIc seven is voor den
notaris Jan Molijn ende
seeckere getuygen gepass[eer]t
seecker contract daerbij de
overledene ende haer suster
belooft hebben uyt te reycken
aen de kinderen van Maritgen
P[iete]rsd[ochte]r, gewonnen bij Corn[elis]
Huygensz van Eijck elx hondert
---
gul[den], daervan noch resteert
hondert gulden die uutgereyct
moet worden aen Pieter Corn[elisz]
van Eijck, een van de v[oor]sz[eyde]
kinderen, metten intereste
vandien 't sedert den voorsz[eyde]
XXIIen augusti XVIc seven
totte volle betalinge toe.
Item is noch den voorsz[eyde]
boel gehouden uut te reycken,
volgende 't voorsz[eyde] contract,
de somme van veertyenhondert
gul[den] na doode van de voorsz[eyde]
Corn[elis] Huygensz, die nu ontrent
negen weecken is overleden.
Alles naerder volgende 't v[oor]sz[eyde]
contract daertoe in desen om
cortheyts wille  wert gere-
fereert, hyer over hett
capitael - XVc g[u]l[den]

 

Anne zei op vr, 03/24/2023 - 14:49

Veel dank!

Geert Ouweneel zei op vr, 03/24/2023 - 14:50

Lasten van den boel.
Op den 22en Augusty
anno 1607 is voor den
notaris Jan Molijn ende
seeckere getuygen gepasseert
seecker contract, daerbij de
overledene ende haer suster
belooft hebben uyt te reycken
aen de kinderen van Maritgen
Pietersdochter, gewonnen bij Cornelis
Huygens van Rijck elx hondert /
gulden, daervan noch resteren
hondert gulden die uutgereyct
moet worden aen Pieter Cornelisz
van Rijck een van den voorsz.
kinderen, metten intereste
vandien t'sedert den voorsz.
22en Augusty 1607
totte volle betaelinge toe.
Item is noch den voorsz.
boel gehouden uut te reycken
volgende t'voorsz. contract,
de somme van veertyen hondert
gulden na doode van de voorsz.
Cornelis Huygens, die nu ontrent
negen weecken is overleden.
Alles naerder volgende t'voorsz.
contract, daertoe in desen om
cortheyts wille wert gere-
fereert, hyer over het
capitael        1500 gulden

 

Anne zei op vr, 03/24/2023 - 15:17

Ook aan jou Geert, veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.