Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij lezen akte

Goedemiddag,

Ik ben nog niet zo ervaren in het lezen van aktes.

Zou iemand me kunnen helpen met het lezen van deze?

Alvast bedankt!

Reacties (10)

René van Weeren zei op vr, 05/26/2023 - 19:25

Op heden den dertienden july achttienhonderdzeven-
en-dertig, ten vier ure des namiddags, is voor ons Schepen,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stad der Stad Maastricht, verschenen
Martinus Gans, schrijnwerkers-gezel, oud vijfen-
veertig jaren, woonachtig op de Markt,
dwelke aan ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht,
op heden geboren, ten half vijf ure 's ochtends, van
hem comparant
en van Anna Maria Denomosti,
zijne echtgenoote, en aan welk hij verklaard heeft te willen geven
de voornamen van Margaretha Hubertina,
alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van
Pieter Oostinje, in garnizoen te
Maastriht, sergeant bij de dertiende afdeeling infanterie
van beroep, oud tweeenveertig jaren, en van Leonardus
Cortenraij, woonachtig te Maastricht,
schoenmaker van beroep,
oud eenenzestig jaren. En na gedane voorlezing aan den
dekla-
rant en de getuigen, hebben zij met ons getekend, uitgenomen
de laatste getuige die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
[getekend: M. Gans] [getekend: Oostinje]
De Schepen voornoemd,
[getekend: J.A. Engelen]

Mireille zei op vr, 05/26/2023 - 19:53

Bedankt René

Norah zei op vr, 05/26/2023 - 19:57

Toevallig, Leonardus Cortenraaij komt in mijn kwartierstaat voor.

Mireille zei op vr, 05/26/2023 - 20:33

Dat is leuk om te lezen.

 

Mireille zei op za, 05/27/2023 - 12:50

Ik ben blij dat ik dit forum gevonden heb en ben zo vrij om nog een akte voor te leggen.

René van Weeren zei op za, 05/27/2023 - 13:06

In het jaar eenduizenachthonderdrieenvijftig, den vijfden
dag der maand january, zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Maastricht, verschenen Joannes
Martinus Colombon, zonder beroep,
oud vierenzeventig jaren, bekende van de overledene
en Willem Thonus, ook zonder beroep,
oud vierenzestig jaren, mede bekende van de overledene,
beiden binnen deze stad woonachtig,
welke aan ons verklaard hebben dat alhier op gisteren om-
trent negen ure 's avonds, is overleden Anna
Maria Denomosti. naaister, oud vijfenvijf-
tig jaren, geboren te Maastricht, weduwe van
Martinus Gans,
wonende binnen deze gemeente in de Koevliegenstraat en bij tijde-
lijk verblijf in de Abtstraat nummer tweeduizend-
eenhonderddertien, dochter van Winans Denomosti
en van Maria Helena de Vrede, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing, door ons en
de aangevers is getekend.
[getekend: J.M. Colombon]
[getekend: Thonus]
De ambtenaar voornoemd,
[getekend: J.T. Wynandts]

Mireille zei op za, 05/27/2023 - 15:00

Nog een keer erg bedankt René!

Mireille zei op ma, 05/29/2023 - 14:35

Goedemiddag,

Lees ik goed dat het beroep ondermeester is?

En waarbij ?

Andreas zei op ma, 05/29/2023 - 15:48

ondermeester bij Stadsarmenschool

Mireille zei op ma, 05/29/2023 - 16:53

Bedankt!

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.