Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij het ontcijferen van Weesakte over ene Elias De Vooght

Tijdens mijn stamboomonderzoek kwam ik deze akte tegen uit het weesboek van de Kasselrij van Kortrijk. Ik zie een aantal namen die in mijn stamboom voorkomen maar de rest kan ik niet lezen, op een paar "filiae" en "filii" na.

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 01/06/2022 - 01:36

Elias De Vooght, f[iliu]s Joos, woonende tot Wynghene, vooght
paternel van Roelant, Joos, Jacobus, Marij ende Joanna
De Vooght, f[ilii]s ende f[ili]a Roelant, soone van Joos, brenght
over bij eede op den 20en maerte 1704 het goet op dese weesen
v[er]storven bij den doot van Petronelle Van Houtte, f[ili]a Lievens,
hunl[ieder] moeder, te weten over de geheele successie van
inhaevelijcken catteylen, prijs van lantsrechten, beestiaelen
ende andersints om dese vijf weesen tsamen de somme
van eenenveertigh ponden elf schell[inghen] ses gr[ooten] ses d[enie]rs Vlaems,
suyver boven alle commeren ende lasten wairaf den
voorn[oemd]e 5 weesen vader hun belooft costeloos ende schadeloos
te indemneren onder hun berustende als houdende sijn
weesekinderen in schaden ende laeten naer costuyme, dit
allis volgens den schritel[ijcken] staet van goet ondr J.C.
De Pantheuiller, greffier deser weeserije hier rustende. Actum
present De Bisschop ende Van Tieghem, weesheeren.

Ten voorschreven daeghe heeft den voorn[oemd]e vader van dese
weesen desen staet van goet onder solemnele eedt
beswaard ende bevestight in forma. Present ut supra.

 

Ik vermoed uit bovenstaande te kunnen afleiden dat dit de regeling is die de weduwnaar geworden vader Roelant Joosen (De Vooght?) treft voor de erfdelen van zijn vijf kinderen waarop zij recht hebben na het overlijden van hun moeder Petronelle Lievens Van Houtte. Inbrenger van deze regeling is Elias Joosen De Vooght, van vaderswege tot voogd over de kinderen benoemd. Let wel: kinderen werden destijds ook al wees genoemd als een van de ouders overleden en de ander nog in leven was.

 

René van Weeren zei op do, 01/06/2022 - 01:36

De 5 genoemde kinderen zijn dus zonen en dochter van Roelant Joosen en Petronelle Lievens Van Houtte.

Guillaume Beauprez zei op do, 01/06/2022 - 15:42

Hartelijk bedankt meneer van Weeren! Ongelooflijk hoe u elk woord van de akte kan lezen. U helpt mijn onderzoek enorm vooruit!

De vader van die 5 kinderen, Rolandus, was inderdaad nog in leven. Uit andere akten blijkt dat Rolandus de broer was van Elias. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.