Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp akte 1622

Hallo,

Zou iemand mij kunnen helpen bij het transcriberen van deze akte?

Alvast bedankt, Anne

Reacties (16)

VH zei op zo, 11/12/2023 - 20:48

Mijn poging:

Compareerden voor Seigneur Simon Verdaes ende Cornelis Schrellings,

Jan Claesch xxx out 26 jaeren geadsisteert met Willem,

Xxx zijn broeder, woonend op het waeter? ter eenre, xxx

Klarj(g)a Pieters dochter out 18 jaeren geadsisteert met Hidde ?oeckerts

Ende Marije Ceves? Xx xx ouderen, woonend op den

Coninxgracht ter andere zijde

Versoekende haere drie sondaegsche uitroepingen omme naer deselve voorzeijde trouwe te ge-

?emseren ende in alles te voltrekken soo verre daer andere gheene wettighe verhinderinghe

Voor en valle. Ende naerdien sij byde waerheyt verklaerden dat sij vrije persoonen waere ende

Omelkanderen bloede/broode

Waerdoor een christelijk huwelijck mochte verhindert worden niet en bestonden sijn hun haere

Gheboden verwillighed . Jan Claes xxx

Marije Pieters

 

 

ChrisvD zei op zo, 11/12/2023 - 20:55

Compareerden voor S[ieu]ren Sijmon Verdoes en[de] Cornelis Schellinger
Jan Claesen Leijdeckers out 26 jaeren gas[sisteer]t met Willem
Claesen zijn broeder, woonen[de] op ’t Waetere ter eenre, ende
Marija Pietersdr. out 18 Jaeren, geas[sisteer]t met Pietere Volckerts. 
en[de] Marija Claesdr. haeren ouderen, woonen[de] op de
Coninxgraft ter andere sijde.

Anne zei op zo, 11/12/2023 - 22:15

Veel dank voor jullie transcripties, groet Anne

Anne zei op ma, 11/13/2023 - 08:05

Bedankt, ik vermoed schepen.

hartelijke groet,

Anne 

René van Weeren zei op ma, 11/13/2023 - 14:55

Ik vermoed een iets andere oplossing, aangezien de melding schepen of scabini voor de namen niet of nauwelijks voorkomt. M.i. staat er bij de eerste S[eigneu]r en bij het tweede voorbeeld S[eigneu]ren.

Pauwel zei op ma, 11/13/2023 - 17:31

De afkorting van sieur — seigneur lijkt me wat te pontificaal — is Sr.  Die -r- haal ik er hier echt niet uit. Ik had nog wat verder gebladerd in het ondertrouwboek, bekijk bijvoorbeeld eens de scans 64, 90, 101, 216 of 233. 

Ik vond voor mijn lezing ook steun in de schepenlijsten van Amsterdam, waarin Simon van der Does voorkomt in de lijsten van de jaren 1621 en 1623. 

Otto Vervaart zei op ma, 11/13/2023 - 17:41

Op https://archief.amsterdam/uitleg/indexen/45-ondertrouwregisters-1565-18… staat uitleg over deze bron en de commissarissen van huwelijkse zaken die de ondertrouwregisters bijhielden, dat waren daartoe aangewezen schepenen.

Mij viel laatst op dat er ruimte is voor een eventuele notitie over verwantschap van het aanstaande paar, soms zijn daar ook gegevens ingevuld, maar bij het transcriberen komt dat zelden in beeld als er iets is genoteerd....

Anne zei op ma, 11/13/2023 - 18:35

Bedankt voor alle moeite, allemaal nuttige informatie! 

Pauwel zei op ma, 11/13/2023 - 18:42

aanvulling

Symon van der Does is schepen in 1621 en 1623, commissaris in 1622.

René van Weeren zei op ma, 11/13/2023 - 19:44

Pauwel, na bekijken van de andere voorbeelden herzie ik mijn lezing en staat er inderdaad Sch[epenen]

Pauwel zei op ma, 11/13/2023 - 21:30

Dan wel enkelvoud, want commissaris Cornelis Schellinger was geen schepen. ;-)

vH zei op di, 11/14/2023 - 12:31

Hallo,

Ook dank voor de aanvullingen van anderen, leert mij ook weer het e.e.a.

Ik heb toch ook nog even naar die ''Sr' gekeken en/of 'sch'.

In de akte die Pouwel noemt 'rechtsonder' zou ik het lusje van de h missen om dit te lezen als sch.

Zie ook de geschreven naam van 'Pietersch' daaronder.

In de akte zelf op de tweede regel lees ik ook bij 'Leijackers' de 'r' anders is geschreven als bij de naam 'cornelis'. Als je deze gaat vergelijken komt dit mijn inziens toch dichter in de buurt dan de 'sch'.

Verder heb ik mijn ervaring dit soort aktes in NL en Belgie gelezen waar ook vaak S'r' is vermeldt als afkorting van Seigneur/Seigneuren (schepen, heer en/of notarieel persoon).

Succes verder :)

Anne zei op di, 11/14/2023 - 13:16

Bedankt allemaal voor de aanvullingen! Ik weet genoeg :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.