Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

huisverkoop 1618 deel 1

Huisverkoop in 1618. Benjamin Le Wyter en vrouw (inmiddels overleden) Maria Backle in Antwerpen aan de jerusalemstraat. De reset kan ik moeilijk lezen. Aub hulp. Alvast bedankt

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/10/2020 - 18:05

Hier een poging:

 

Bengeamin le Wittere, weduwer ende geinstitueerde
erffgenaem van wijlen Maria backels, blijckende t'selve
naerder bij haren testament op den 26en April 1616
voor meester Augustijn Noodens als
notaris in presentie van getuygen gepasseert vercocht
Balthasar van den Perre, procureur alhier
een huys metten gronde ende
toebehoorten, wesende het vierde van de vijff huysen
gestaen ende gelegen in de Jerusalemstrate alhier
achter 't hoeckhuys genaempt den Rooden Hondt, loopende
van de Coepoortstrate nae de oude wage toe, tusschen
d'leste van de voorsz. vijff huysen, toebehoornede
d'erffgenaemen der weduwe wijlen Adanis Stuyts aen de
sijde ende  t'derde van deselve vijff huysen teboehoorende
den voorn. Janne Baptista Gebau aen d'ander sijde,
gelijck enbde in alle der manieren hij comparant ende d
'voorsz wijlen Maria Backele sijne huysvrouwe daerinne
op den 12en November 1614 bij  Cornelis?
de Wijse, schepen als stadthouder van heer Coenraet
van Grobbendonck, heere van Gestel, amptsman
in der stadt alhier, in den naeme van sijnder offitie
gegoeyt ende geërft is pr... droech. oppe
te Waerne etc, op vijvenveertich guldens erffelijck
uut meerder rente van tachentich gulden erffelijck

 

ARV de la Vieter zei op ma, 02/10/2020 - 18:19

bedankt voor transcriberen 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.