Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hingene 1704 5

Wie o wie kan weer helpen met transcriberen?

De gehele pagina aub.

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 11/19/2022 - 13:16

Jan Pauwels                4.0.0
Aen joffrouw van Hooff        7.3.0
Sr. Jan de Keersmaecker        10.0.0
Johanna Pieters noch            4.0.0
Martine van Bettenhove, dienstmaeght    6.10.0
Aen procureur Corsters        6.10.0
Aen procureur de Backer        4.10.0
Aen Mathijs de Hutes            0.13.0
Aen Pieter Wulput over eenige ...
volgens t'billiet                16.8.0
Aen greffier ende schrijver voor heur sallaris
op drye daegen volgens het staetken     16.18.0

Wij onderschreven voochden ten sterffhuyse van wijlent d'heer
Jan Baptista van Damme ordonneren aen de greffier Toevert
te betaelen uytte penningen van de vendue ende vercoopinge van landen ende hoffstede
ten desen sterffhuyse aen de persoonen in dit naerder staetken van
schulden 'tgene aldaer respectivelijck t'hunnen proffijte is uytge-
trocken in voldoeninge van huere pretentien, dewelcke sullen
valideren in rekening, intrecken dese met quitantien. Actum
ter interventie ende overstaen van t'collegie van schepenen der
prochie ende heerlijckheyt Hingene 9e January 1704.
H. v. Breedam 1703
Cornelis van Hooff
M. Wouters 1704

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.