Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hingene 1694 7-15

Hallo,

Wie o wie kan helpen transcriberen met deze hele tekst?

Deze akte omvat 15 pagina's.

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 11/24/2022 - 18:10

Item aen Joos Maes de somme
van twee hondert guldens
capitael als reste van de coop-
somme van de hoffstede hier-
vooren in de conquesten
vermelt, daeroppe den-
selven heeft clachte geworpen
ende op de andere hoffstede
voor de weth alhier op den
23e September 1694        200.0.0

Item over een jaer interest
commendeert vervallen 1e January
1695 de somme van        10.0.0

Item is int sterffhuyse schuldich
aen Jan de Cock in capitael
per obligatie een hondert
guldens in wisselgelt ende
vijftich guldens in contant gelt,
t'samen in contant gelt     158.0.0

Item te weten aen den interest verschenen
1 October 1694        15.0.0

Ende alsoo daerop is betaelt    78.0.0
Rest alhier in courant gelt    95.0.0

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.