Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hingene 1694 14-15

Hallo,

Wie o wie kan helpen transcriberen met deze hele tekst?

Deze akte omvat 15 pagina's.

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 11/24/2022 - 18:18

ende heeren van Hingene Adriaen van Ingelgem,
Aernoutsz, welcken voorn. comparant heeft gedaen
behoorlijcken eedt als voocht over de weese Adriaen
Ingelgem, ende voorts desen daet alzoo ter
goeder trouwen overgebracht, verclarende denselve
alzoo naer sijne beste kennelijckheyt deuchdelijck
ende waerachtich te wesen, hebbende denselven
oock voorder verclaert dat hij hem als voocht
den voorsz. sterffhuyse niet en is bemoeyende
ende t'selve te repudieren, laetende t'selve
in commer ende baete ten proffijte van de
creditieruen. Actum ten overstaene van d'heer
Maximiliaen van Damme, bailly, Paesz Hermans
Pieter Landuyt, d'heer Jan Baptista van Damme, Joos
van Moerter ende Jan de Keersemaecker, schepenen,
23 November 1694, mij present greffier.
X t'Merck van Adriaen van Ingelgem
C. Toebent

Item heeft den dijckgrave noch over-
gebrocht voor schout vier guldens
vijff stuyvers over het besteden ende maeken
van den dijck van desen sterffhuyse van lant
in dijckerbroeck anno 1694        4.5.0

Item noch over d'owerschot van
t'besteden van den dijck in Ruypenbroeck

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.