Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hingene 1634 Akte 9

Wie kan helpen met ook deze akte?

 

Vriendelijk dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/11/2022 - 08:12

Item zal noch tot het voorsz. pachthoff
gevoecht worden een dachwant lants onbegrepen
der maete, t'welck t'voorleden jaere gemest
is geweest bij Lowys Laureys, liggende
neffens de jonge eesters plantsoenen, sonder
dat den pachter eenich gesach zal hebben
in de voorsz. plantsoenen, die den verhuerder
t'zijnen proffijte is reserverende, ende
en zal den pachter oyck niet vermogen eerden
off te sayen tot dry soo vier voeten naerder
voorsz. plantsoenen, ende offt men vernomde
dat den pachter eenige schaede dede aen de
voorsz. plantsoenen, soo met sayen als anderssints
sal daervoren verbeuren ende betalen aen de verhuerdere
eenen gulden voor elck plantsoen.

Den verhuerdere zal tot zijnen gerieve ende
gebruyck hauden het steene duyffhuys metten
hoff, palende aen t'groot steenen huys,
insgelijcx oyck den hoven van t'voorsz. duyffhuys,
behaudelijcken dat den huerlinck denzelven
hooven zal gebruycken totter tijt toe den heere
verhuerdere aldaer eenen nieuwen tot gerieve
van de huerder zal hebben gemaeckt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.