Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hier ben ik de weg kwijt ...1511 Antwerpen

23/07/1511 Willem Blieck gezworen bode en Dorothea Blieck nat dochter, Janne Beerts en Peter Beerts bekenden voldaen van Janne Snoye x Magriete Beerdt.

Sr # 140 f 021 v 01

 

1. Willem Blieck gezwoten bode met gerechte tiden

2. voren hem en[de] inden name va[n] Dorothea Blieck

3. zijder natuerlycke dochter quid susceptore bij consente

4. ende bijwesene samen voert ende ueter voerts.

5. ooms vander selven Dorothea van sinen ….voogt

6. elck uteynde ende verlijden hen volcomelic ende

7. al vermaeght gezeyt geconsenteert ende wel

8. voldaen van wege der selver sijnder dochter

9. van Janne Snoeye dit getrouwt ...beider

10. moeders der voerg rechten van allen den

11. goeden ende versterfenissen van heurer erven

12. ende ….

Reacties (6)

Pauwel zei op za, 12/16/2023 - 00:48

1. Willem Blieck gezworen bode ons gerechts heeren als
2. voere hem en[de] inden name va[n] Dorothea Blieck
3. zijnder natuerlycke dochtere quam suscepit bij consente
4. ende bijwesene Janne Beerts ende Peter Beerts,
5. oems vander selver Dorothea van smoeders wegen
6. Bekende ende verlijden hen volcomelick ende
7. al vernuecht gepaeyt? geconteert ende wel
8. voldaen van wege der selver sijnder dochtere
9. van Janne Snoye die getrouwt ...beider
10. moedere der voers. Dorotheen van allen den
11. goeden ende versterfenissen van haven doorhaling
12. ende erven ….

Michel G. zei op za, 12/16/2023 - 15:58

In het regest staat dat Jan Snoye getrouwd was met Magriet Beerdt. En ik geloof wel dat in de akte ook zo iets staat.
Het einde van r.14 is me niet helemaal duidelijk. De rest lees ik als volgt:
 

1. Willem Blieck gezworen bode ons gerechtsheeren als
2. voere hem ende inden name van Dorothea Blieck
3. zijnder natuerlycke dochtere quem suscepit bij consente
4. ende bijwesene Janne Beerts ende Peter Beerts.
5. oems vander selven Dorothea van smoeders wegen
6. bekende ende verlijde hem volcomelic ende
7. al vernuecht gepaeyt gecontenteert ende wel
8. voldaen van wegen der selver sijnder dochtere
9. van Janne Snoye die getrouwt Magriete Beerdt
10. moedere der voers Dorotheen van allen den
11. goeden ende versterfenissen van haven
12. ende erven ruerende ende onruerende quaecumque als
13. der selver Dorotheen vander voers Magrieten huere
14. moeder toecommen bleven ende verstorven .... ..
15. moegen zijn overmits dien dat hij hen
16. mits den overgevene vander selver Magriete
17. besten tabbaert uutgecocht ende te vreden gestelt
18. heeft daer mede etc. Gelovende etc.

Guido Snoeys zei op ma, 12/18/2023 - 18:41

Pff ik kan er amper bij dat jullie dat zo kunnen ontrafelen , knap gedaan.

 

Groeten

Guido

 

Michel O. zei op di, 12/19/2023 - 11:05

Nog wat vijgen na Pasen?
r. 1: ons genedichs heeren
r. 3: quam suscepit, [Willem was dus doopheffer van zijn natuurlijke dochter]
r. 5: van der selver
r. 7: geconteert
r. 14: toecomende bleven ende verstorven ennichsins

Willem Blieck verklaart voldaan te zijn door Jan Snoye, echtgenoot/weduwnaar van Magriete Beerts, de moeder van Willems natuurlijke dochter Dorothea Blieck, inzake de nalatenschap van Magriete, met name omdat Snoye hen de tabbaard van Magriete heeft gegeven en zodoende Willem en Dorothea heeft uitgekocht.

Michel G. zei op di, 12/19/2023 - 17:27

Vijgen na Pasen smaken beter dan mosterd na de maaltijd, Michel.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.