Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hidde Pouwelsz' gildebeker en Celi Jans

Vorige week is op dit forum een stuk uit een inventaris getranscribeerd; hiervoor mijn dank. Helaas heeft dit stukje mijn verwarring alleen maar groter gemaakt. Ik had een relatie naar Celi Jansdr verwacht. Ik heb de rest van de akte geprobeerd te scannen; lezen lukt me helaas niet. Ik zie daar de naam van Hidde Pouwelsz vaker voorkomen en die van Celi één keer. Ook zie ik een verwijzing naar een gildebeker; dat is erg interessant omdat Hidde Pouwels olderman van het schippersgilde was aan het einde van de 16e eeuw. Ik heb de bladzijde uit de akte bijgesloten; het gaat om de rechterkant. Wie wil mij helpen deze te transcriberen?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/25/2023 - 09:45

Niet alles, maar het helptmisschien wel.

 

Noch in een deecken bevonden aen
gelt acht carolus gulden ende sesthalve
stuyver, t'welcke ... van de t'schippers
gilde te competeren                8£ 6 st.

Daerbij een silveren schilt daerop staende
gesneden een leuw ende een ancker
daerbij stonde met letteren SCHIPPERS
Gildt 1589 bij Derck Post an d'schippers oldeman
ende bijsitters gelevert

Noch ein en deecken bevonden elleffehalve
golden gulden, t'welcke de weesen verclaeren
van huyshuyr van de twye alftercamers
ontfangen te hebben van de huyr Alderheyligen
laestleden verschenen                14£ 14 st.

Een schippers holten scheydt met silver
boven beslagen met 4 messen met
silveren hoeffen
Summa van gereede penningen

Een helbaert, een sijdtgeweer ende pengaer
Na noen den 1 december voorsz.

Baenen ende instrumente
in den sterffhuyse bevonden
Eerstelijk zeeckere coopbryeven gepassert
bij Claes Lubbertssen, burger in Leuven?
aen Hidde Pouwelsz ende Cely Jansdochter,
echteluyden van ... camer, staende op den Nye
Buyren binnen der voorsz. stede, voor den summa
van twee hondert tachtich gulden in dato den
laesten February 1582 bij stadts segel ende
L. de Reen sampt den contrahenten onderteeckent
met het consent daerop
bij den gerechte in fransijn geschreven aen den coepbryef
gehcht, gepasseert in dato den 8 February
1582 ...

René van Weeren zei op wo, 06/28/2023 - 00:08

Gebaseerd op Geerts eerdere werk mijn versie

Noch in een doesken bevonden aen
gelt acht carolus gulden ende sestehalve
stuyver, t'welcke de wesen verclaerde t'schippers
gilde te competeren f[acit]            8£ 6 st.

Daerbij een silveren schilt daerop staende
gesneden een leuw ende een ancker
daerbij stonde met letteren SCHIPPERS
Gildt 1589 bij Derck v[oor]sz[eyt] an d'schippers olderman
ende bijsitters gelevert

Noch in een doesken bevonden elleftehalve
golden gulden, t'welcke de weesen verclaerden
van huyshuyr van de twye aftercamers
ontfangen t' hebben van de huyr Alderheyligen
laestleden verschenen                14£ 14 st.

Een schippers holten scheyde met silver
boven beslagen met 4 messen met
silveren haften

Loes in gelt(?) 22 pond 14 1/2 stuyver
Summa van gereede penningen v[oo]rsz[eyt] 280 pond 3 1/2 stuyver (280.3.8)

Debet ---

Een helbaert, een sijdtgeweer ende p>oengaer>t
Nae noen den 1 december voorsz.

Brieven ende instrumente[n]
in den sterffhuyse bevonden
Eerstelijk zeeckere coopbryeven gepasseert
bij Claes Lubbertssen, burger in Leuwe[r]d[en]
aen Hidde Pouwelsz ende Cely Jansdochter,
echteluyden van huys en[de[ camer, staende op den Nye
Buyren binnen der voorsz. stede, voor den summa
van twee hondert tachtich golden gulden in dato den
laesten February 1582 bij stadts segel ende
L. de Reen sampt den contrahenten onderteeckent
met het consent daerop
bij den gerechte in fransijn geschreven aen den coepbryef
gehecht, gepasseert in dato den 8 February
1582 not[eert] met l[itte]ra A

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.