Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

In het gevang

Beste lezers, 

Een voorouder was ooit te gast in het huis van bewaring omdat hij weigerde tol te betalen. Ik zou zo graag zijn signalement en de verdere informatie lezen in de registratie. Maar ik tuur en vergelijk en kan het slechts voor een klein deel ontcijferen. Wil iemand mij helpen? Het betreft de persoon bij volgnummer 172 (de Lobel). Ik zou zeer dankbaar zijn!

Jesse

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 04/24/2021 - 12:41

1. Volgnommer:
nr. 172

2. Voornamen en geslachtnamen
Jacobus Johannes de Lobel

3. Signalement:
Geslacht: mannelijk
Vader: Pieter
Moeder: Trelianblaa?
Geboorteplaats: Sluis
Laatste woonplaats: Sluis
Ouderdom: 58 jaar
Echtelijke staat: gehuwd
Gewone taal: Hollans
Beroep of betrekking: voerman
Godsdienstige gezindheid: rooms
Lengte: 180
Aangezicht: bol    Kleur: gezond
Voorhood: oog        Neus: gewoon
Mond: gewoon        Kin: rond
Oogen: bruin        Wenkbrauwen: idem
Haar: bruin        Baard: idem
Bijzondere teekenen: geen
Handtekening: J. de Lobel

4. Of lager onderwijs heeft genoten:
Ja

5. Op wiens bevel ingebracht en dagteekening daarvan:
Door den ambtenaar van het openbaar ministeri
bij het cantogerecht
te Oostburg

6. Om welke reden ingebracht:
Het weigeren betaling van tolgeld

7. Door wien:
Door den cantonrechter van het
canton Oostburg

8. Voor hoe lang:
2 dagen

9. Van waar gekomen:
Sluis

10. Acte van overneming door den cipier en door den inbrenger te onderteekenen:
28 Maart 1886 des voormiddags ten negen uren,
E. Helpans
N. Versluijs, cipier

11. Dagteekening van het bevel tot in vrijheidstelling en door wien gegeven:
Door den ambttennaar van het openbaar ministerie bij het canton-
gerecht te Oostburg, 30 Maart 1886

12. Dagteekening van het bevel tot aanhouding en door wien gegeven:
Blanco

13. Dagteekening van het bevel tot militair arrest en door wien gegeven:
Blanco.

14. Dagteekening der invrijheidstelling krachtens het vonnis of tot
overbrenging naar het arrest op provoosthuis:
krachtens het vonnis ontslagen, 30 Maart

Kolommen 15, 16, 17, 18, 19:
Blanco

 

Jesse zei op za, 04/24/2021 - 12:44

Ha, fantastisch om te lezen. Vooral ook het signalement. Heel veel dank! (Wat snel)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.