Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Het begint een beetje te lukken mits enkele gaten ...1479 A'pen

13/11/1479 Willem Snoeye Janssone te Wilmaersdonck verc Michiele Kortssaert Wouterssone lant te Wilmaersdonck op Papendonck comende metten eenen eynde aenden Tsestichroeyschenwech en metten anderen eynde aen sheerenstrate

InventarisNr. SR#95 f 258 v 001 Felix archief Antwerpen

 

1. Willem Snoeye Janssone wonende te Wilmersdonck verc Michiele Kortssaert

2. Wouterssone wonende oic aldaer (de helft van) een stuck lants ad fundo et pertinentis houden

omtr

3. (drie vierendeel) d’ ander half gemete gelegen te Wilmersdonck op Papendonk tusschen den

4. voorschr Michiels erve met beiden siden comende metten eene eynde aenden

5. tSestich Roeyschen Wech en metten anderen eynde aen sHerenstrate gelyc ende in de

6. die maenden hij tvorige stucxken lants mette toebehorende voorscr tander tide

7. met geheelen van goeden gecochte en gecregen heeft jegens de erfgenamen

8. daers na inhoudt vans scepene brieve van Antwerpn daer af zijnde daer

9. op te waerne van alle comende en tallen op de gerechte X de en dicage

9. daer jaerlix uitgaende uitgenomen dat medepant is omtrent 1 syster rox erflic

10. …….. en anders nyet van welken medepant stappe(?) de voirscr Willem S..

11. heeft en geloofde dit voorscr stucke lants ongemoeyt te houden ende tallen tide

12. en obligavit sijn stede ende gronde (houdende omtr XX vierendeel ) gestaen te Wilmaersdonc

voirscr opten Westeynde tuss ...

13. ... Heynss erve ex una ende de erfgenamen Geert Jan Mussche erve ex altera ende ...

 

graag controle

Reacties (2)

An zei op zo, 12/05/2021 - 09:28

Hi Guido,

 

Enkele kleine aanpassingen:

6: de manieren

7: met meer percheelen

10: medepantscappe

 

tot zover

 

m vr gr

 

An

Guido Snoeys zei op wo, 12/08/2021 - 08:32

Bedankt An

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.