Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hendrik Dirx en Heijltje sijne huisvrouw

Beste mensen, kunnen jullie mij helpen met het lezen van deze (korte) akte 71/7040.409 ?

https://proxy.archieven.nl/235/AB34194B57404CAFB91B3CE8F13B72EA

Dit heb ik zelf al gedaan inclusief fantasietekst:

Hendrik Dircx en Heijltje sijne huijsvrouw dewelke aen des gesubst. rigters hand hebben gestedigt gevest ende opgedraegen aen ende ten behouve van Jan Willems en Derxken Jacobs, Peter Willems en Barbera sijne huisvrouw alsmede aen de onmindige jonge dogter Maria Willems en hare erven sekoilanden bouland groot ongevaer g vijff hond edog.

Demaet onbegrepen tot Haps voornt onder over hoofde van guij h aalwaertsnevens de gemeijnte west waers langs het erff van Johan Baltusse noortwaers langs de weijde van de van de koersuit voornt s suidwaers op der zebiss erff j ten een  singkels lauds faends op eve erff van Peter Willems vrij erff een maelder rogge aen sijn graeffweg ex ie.

Den grave van der Bergs en van derhalve fi schijnt aen sijn Coningsmagt van Groot Brittagnie voor het Coning

Idem ende dat voor de somma van fl. 260,- opgedraegden en daernast

Idem soo dat de vonnis gewest dat

Idem lude is ons schepenen geb dat het regt van do elssens met negen

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 02/15/2022 - 18:41

Met een enkele hiaat:

 

Hendrik Dircx en Heyltie sijne huijsvrouw,
dewelke aen des gesubstitueerdes rigters hand hebben
gestedigt, gevest ende opgedraegen aen ende /
ten behouve van Jan Willems en Derxken
Jacobs, Peter Willems en Barber sijne huysvrouw,
alsmede aen de onmindige jonge dogter
Maria Willems en hare erven, sekere landen
bouland, groot ongevaer hondert vijff hond, edog
de maet onbegrepen tot Hops voornt onder
dese hoofts van guij? h? ooswaerts nevens de
gemeynte, westwaers langs het erff van
Johan Baltusse, noortwaers langs de weyde
van de van de koopers voornt. en suydwaers op des-
selfs erff, item een stuxken lands, staende
op het erff van Peter Willems, vrij erff,
een maelder rogge aen sijn graeffelijcke excellentie,
den grave van der Bergh en van derhalve stuyver
schijns aen sijn coningh majesteyt van
Groot Brittagnie, voors het contingent
.. ende dat voor de somma van twee
hondert sestig guldens opgedraegen en daernaer
... soo dat het vonnis gewesen is dat
... lude is ons schepenen geb? dat het
regt van den 40e penning met negen
guldens 18 stuyvers in dato den drie en twintigsten /
April 1700 ten overstaen van Ary
Geduaers van der Logt gesubstitueerde rigtes,
Willem Droevendael en Pieter Jacobs, schepen
tot Hops, desen vier en twintigsten
April 1700
W. Droevendaal
Peter Jacobs

Ward Arts zei op wo, 02/16/2022 - 09:57

Zeer veel dank Geert. Knap dat het je gelukt is. Misschien vinden anderen nog de tekst op de hiaten.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.