Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Heel onduidelijk schrift toch een poging 1431 Antwerpen

1431 Bouden Snoeye verc Jacobe Willemssone en Michiele zoon op stede te Wouwe

SR #18 f 146 r 001

 

1. Bouden Snoeye vercoopt Jacobs Willemssone ende Michiele sijnen sone XX schellingen grooten

2. erflic die hadde ende heffende op een stede met huyse hove gronde

3. lande etc gestaen ende gelegen te Wouwe tussen Aert van Ghinneken ende jouffrouw Jacobs

4. verscheynen natal prout ende scabinales (schepenakten) die hij hem mede overgaf wel verclaerde

5. Droech op te waerne die hij

 

SR #18 f 146 r 002

 

1. De voirschr Jacobs ende Michiel debent elc voren al den voirs Boudene aut latori

2. XX lib grooten rente prout comunitur van voirs dat de voirscreven Jacob ende Michiele

3. dese XX lib grooten renten sullen mogen onder houden IIII jaeren ende niet langer met XX scellingen grooten renten

4. tsamen daer af te gevenen ende souden afronden broeder peninc….

8. voirscr dat sij dan deser XX lib grooten rente op gronde

5. jaren met daer des voers selen moeten betalen met

6. alsulken gelde alsulken genoeg.wese sal ende met XX scellingen grooten eens

7. van dese jare. Daer af te geven unde se et sua ende elc vore al.

 

 

Reacties (3)

Guido Snoeys zei op di, 12/06/2022 - 20:26

Veel succes

 

Guido

Michel G. zei op wo, 12/07/2022 - 11:56

SR #18 f 146 r 001

1. Bouden Snoeye vercoopt Jacobe Willemssone ende Michiele sijnen sone XX schellingen grooten
2. erflic die hadde ende heffende was op een stede met huise hove gronde
3. lande etc gestaen ende gelegen te Wouwe tussen Aert van Ghinneken ende joffrouw Jacobs
4. verschinende natalis prout litteræ scabinales die hij hem mede overgaf wel verclaerde
5. Droech op te waerne die hij


SR #18 f 146 r 002

1. De voirscreven Jacobs ende Michiel debent ende elc voer al der voirs Boudene aut latori
2. XX lib grooten eens prout communiter. Condicione dat de voirscreven Jacob ende Michiele
3. dese XX lib grooten eens selen mogen onder houden IIII jaeren ende niet langer met XX scellingen grooten eens
4. tsamen daer af te gevene ende sonder afcorten vander princiaelre sommen
5. voerscreven. Voerwerdelic dien dat sij dese XX lib grooten eens op ^binnen den^ vierde
6. jaer ^nae^ datum des briefs selen moeten betalen met
7. alsulken gelde alsdan gancgeve wesen sal ende met XX scellingen grooten eens
8. van deen jare. Daer af te gevene unde se et sua ende elc voer al.

Guido Snoeys zei op wo, 12/07/2022 - 13:04

Michel, dat was een leerzame, ik ga eens goed kijken naar deze schrijfwijzen.

 

Groet en bedankt

 

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.