Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Handtekening in 3 jaren....

Bij onderzoek naar een potentiële voorvader kwam ik 3 actes tegen. De laatste twee handtekeningen zijn zeker van dezelfde persoon. Ik denk te zien dat de eerste ook van hem is (alleen nummer 2 om een of andere reden slordiger), maar wil even wat extra getrainde ogen erbij. Wat denken jullie?

Reacties (8)

Andreas zei op vr, 02/12/2021 - 20:51

Mijn mening (maar ben absoluut niet onderlegd in deze materie): het zou zelfs om 3 verschillende personen kunnen gaan. Enkele vragen: Hoe oud was hij bij deze handtekeningen? Is het 100% zeker dat hijzelf zijn naam heeft gezet? In 1727 lijkt het de bevende hand van een oude man te zijn, maar 10 jaar later is daar niks meer van te zien.

 

Erik zei op vr, 02/12/2021 - 21:42

1. Leeftijd bij de handtekeningen:

1719 =  24 jaar op akte

1727 =  34 jaar op akte (soms kunnen leeftijden nog wel schuiven zo lang geleden op trouwakten, is mijn ervaring, zou dus wellicht 32 kunnen zijn of 33, afhankelijk van verjaardag t.o.v. huwelijksdag)

1737 - niet vermeld, maar ws. dus 42-44 jaar

 

2. Is het 100% zeker dat hij zelf zijn naam heeft gezet?

 *Daar ga ik vanuit, omdat er anders een kruisje zou worden gezet (bij niet kunnen schrijven), en de namen van de bruid en bruidegom in ander handschriften zijn geschreven dan van de ambtenaren.

 

In 1727 en 1737 gaat het 100% om dezelfde persoon (weet ik door info mbt tot in akte genoemde overleden vorige echtgenote).

 

De overeenkomst tussen 1719 en 1727 is m.i. de schrijfwijze en -richting (hoewel dus bevend geschreven in 1727) van handtekening

en

de overeenkomst tussen 1719 en 1737 is zijn woonwijk Rapenburg(erstraat) en het naastliggende Marken, Amsterdam

 

Vanwege deze samenhangende stukjes info en omdat ik alle opties heb uitgeplozen, denk ik dat de verder niet voorkomende naam Michiel Gabriels in 1719 dezelfde is als die van '27 en '37.

René van Weeren zei op vr, 02/12/2021 - 21:52

Dag Erik,

Ik ga er van uit dat de vroegste handtekening een andere persoon is. Hiervoor zijn een aantal argumenten, zowel ten aanzien van handschrift als ten aanzien van andere kenmerken.

 

1) Handschrift: heel kenmerkend is de schrijfwijze van de letter 'e' in de voornaam; die is bij de 2e en 3e gelijk. Ook is de eerste 'e' in het patroniem Gabrielse bij de tweede en de derde met een geheel dichte streep geschreven, terwijl dizelfde letter in de 1e handtekening duidelijk een 'open' e is. Let ook op de overeenkomstige krul in de M in zijn voornaam voor de jaren 1727 en 1737

2) Handschrift: zoals Andreas al opmerkte, is er in 1727 sprake van een bibberig handschrift. Het is logischer aan te nemen dat hij in 1727 nog niet veel vaardigheid in het schrijven had, maar 10 jaar later duidelijk beter had leren schrijven. In alle gevallen is het overigens wel zeker dat de handtekening door de betrokkene zelf is gezet, aangezien het ondertrouwinschrijvingen in Amsterdam betrof, die in persoon moesten worden ondertekend, hetij met de naam, hetzij met een beeldmerk of kruisje.

3) Leeftijden: in 1719 gaf hij op 24 te zijn, in 1727 34, in 1737 ontbreekt de leeftijd vanwege weduwnaarschap (weduwen en weduwnaars waren op basis van hun eerdere huwelijk al meerderjaring en handelingsbevoegd, een leeftijd werd daarom bij de ondertrouw niet vermeld). Hoewel een klein verschil in leeftijdsopgaven (zoals hier 2 jaar) kan voorkomen, is dit in combinatie met de onderstaande andere factoren en het handschrift een extra reden om te vermoeden dat het een ander persoon betreft.

4) Weduwnaarschap: in 1737 werd hij expliciet ingeschreven als weduwnaar. In 1718 werd geen weduwnaarschap vermeld. Als de persoon in 1727 dezelfde zou zijn geweest als die in 1719 vermeld is, dan zou hij in 1727 al als weduwnaar vermeld zijn.

4) Herkomst: zowel in 1727 als 1737 werd hij vermeld als afkomstig uit Koningsbergen, het huidige Kaliningrad. In 1719 werd hij vermeld als afkomstig uit Amsterdam zelf.

5) Geloofsovertuiging: dit betreft eigenlijk nog de meest overtuigende reden om aan te nemen dat de aanstaande bruidegom uit 1719 een andere is dan die van 1727 en 1737. In 1727 en 1737 werden de ondertrouwen ingeschreven in de Kerkregisters. Dit kon alleen indien zowel bruidegom als bruid lid waren van een der erkende Gereformeerde Kerken (Nederduits-Gereformeerd of Waals-Gereformeerde Kerk). De ondertrouwinschrijving van 1719 vond echter plaats in het puiregister. Dit betekent dat tenminste een van de huwelijspartners niet tot een erkende Gereformeerde Kerk behoorde. Er zijn diverse aanwijzingen dat het in 1719 een Joods voorgenomen huwelijk betrof: de namen van diverse betrokkenen zijn veel voorkomende Joodse namen, de inschrijving behoorde tot de laatste die op die dag werden ingeschreven (iets dat vrijwel structureel voorkwam bij Joodse huwelijken en door sommigen uitgelegd wordt als voortkomend uit een weerstand vanuit de toenmalige stadsfunctionarissen versus de Joodse gemeenschap), en beiden zijn woonachtig in de buurt waar zeer vele Joodse Amsterdammers woonden (Waterlooplein, Rapenburg, Marken). Hoewel ook de bruidegom in 1737 op Rapenburg woonde, is het gezien alle factoren toch waarschijnlijker dat de man uiit 1719 een andere is dan die uit 1727 en 1737.

Erik zei op vr, 02/12/2021 - 21:59

Beste René,

Dank voor je uitvoerige beschrijving en argumentatie!!

H.gr. Erik

Jeanne zei op vr, 02/12/2021 - 22:48

Nog een argument:

Mighiel Gabrielse uit Coninxbergen vertrok op 1-1-1719 met een VOC-schip naar Batavia en keerde pas op 24-7-1723 terug. Hij kon dus niet aanwezig zijn bij het huwelijk op 24-11-1719.

Daarna monsterde hij nog minstens 3x aan op een VOC-schip.

Ook kwam er een Michiel (of Machiel) Gabriels voor in scheepsverklaringen m.b.t. Suriname. ik weet niet of dat dezelfde persoon was. Akten zijn in te zien op Open Archieven.

René van Weeren zei op vr, 02/12/2021 - 23:38

Sterk werk Jeanne!

Jeanne zei op vr, 02/12/2021 - 23:51

Dat van jou ook, René!

Erik zei op za, 02/13/2021 - 08:05

Dank je, Jeanne!! Onbegrijpelijk dat ik die nog niet was tegengekomen! Vele handen...! ;-) Dankjewel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.