Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Handelen met Portugal

Een akte waar ik niet helemaal uitkom. Een aantal lieden worden genoemd ivm de handel op Portugal. Circa 1500. Wie kan mij helpen?

Alvast hartelijk bedankt.


Met groeten,

Elsa

Reacties (4)

Otto Vervaart zei op di, 09/26/2023 - 14:57

Beste Elsa, ik vermoed dat deze akten uit het Felixarchief in Antwerpen komen, en gelukkig zien we op dit forum vaker akten uit de laatmiddeleeuwse registers van de Antwerpse schepenen. Ik kon nog niet alles snel ontcijferen, hier alvast het nodige voor de tweede post:

XXX julio Anno XCVo (30 juli [14]95)

Gheeraert Boudaen voers. ...bet Alphonse Mertijn facteur / van den coninc van Portugale ...lat.. [a latere?] de somme van / xix lb. [libra, ponden] gr. Vlaems toecomende van specerien dandum / totum ut supra unde obligavit se et sua

René van Weeren zei op wo, 09/27/2023 - 00:34

Nog niet alles helemaal goed denk ik, maar mijn poging:

Gheeraert Bondane, cruydenie[r] Janssz[one] wijlen debet Hanze Veelinger
en[de] zijn geselscap a[d] latori de so[m]me van tweentachentich ponden
XVI s[chellingen] II d[uyten] gr[ooten] Vl[aems] ter goeder rekeni[n]gen, toecomen[de] van specerien,
dand[um] een vie[re]nd[eel] daeraf by[n]ne der Pincxt[er]merct van
Antwerpen p[ro]x[im]o. Item noch I vie[re]n[eel] d[er] af bynnen de Bamismerct
van Antewerpen dan[dum]. Item noch I vie[re]nd[eel] d[er] af bynnen den
Pincstermerct van Antwerpen dan[dum] ende d'leste vie[re]nd[eel] byn[n]en
der Bamismerct van Antwerpen dan[dum], sonder senigh langh
ertreck.Un[de] oblig[avi]t se et sua
XXXden julii a[nn]o XXVo [30 juli 1525]

Gheeraert Bondane voersz[eyt] debet Alphonse Mertijn, facteur
van den Coninc van Portuegale a[d][ lat[ori] de som[m]e van
XIX [19] l[i]b[rae][=ponden] gr[ooten] Vl[aem]s, toecomen[de] van sepecerien, dand[um]
totu[m] ut sup[r]a. Un[de] oblig[avi]t se et sua.
eod[em] d[ie]


Gheeraert Bondane voers[eyt] debet Alphonse de Palme, coopman
van Portugale, a[d] lat[ori] de som[m]me van zeventwintich l[i]b[rae][=ponden]
XII s[chellingen] IX d[uyten] gr[ooten] Vl[aem]s, toecomen[de] van zuyke[]r, dand[um]
mediatim by[n]nen den Pincxe[r]merct van Antwerpen p[ro]x[im]o
et med[iatim] Bavo[n]is, sonder e[n]nich vertreck. Un[de] oblig[avi]t se et sua
eod[em] d[ie]

Otto Vervaart zei op wo, 09/27/2023 - 10:32

@René, je hebt gelijk dat het 1525 is, ik zie nu ook dat er XXV staat. De vorm met de lator is me nog niet helemaal duidelijk...

Elsa zei op do, 09/28/2023 - 09:12

Zeer hartelijk bedankt, allen. Dit helpt mij weer op weg!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.