Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

grondoverdracht in haps in 1625

Wie zou mij kunnen helpen om bijgaand document correct te transcriberen? Mijn transcriptie is tot dusver als volgt:

 

Gielis Leunissen & Gerthje sijn huijsvrouw met haren momber

hebben gevest Jan van Dael & Merijthen sijn huijsvrouw & hueren

….. een stuck lants groot omtrent eenen halven mergen

inne veugen & maeten als haer denselven in scheijdinge & deijlinge

ten deel gevallen ende tot Haeps in de Mortel onder dese gerichte

is gelegen metter eenre zijde beneven den voetpat, metter andre

zijde beneven Aert Willems erff, schietende metten eenen

eijnde op Peter Willems erff, ende metten lesten eijnde opde

gemeijne straet: …. Hebben den verseyde halven mergen lants alsoe

opgedragen & daerop vertegen & gevest te vrij . . . . & . . .

twee capuijnen thijns ende ses vat rogge jaerlijcx  . . . . .

& A. . . voer Thonis Jans Huijmaecker & Jasper Daniels schepen

den 6 meij 1625

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/13/2020 - 20:46

Gielis Luenisen ende Gertken sijn huysfrouwe met haren momber ende
hebben gevest Jan van Dael ende Merijtken sijn huysfrouwe ende hueren
erven een stuck lants, groot omtrent eenen halven mergen
in vuegen ende maeten als haer denselven in scheydinge ende deylinge
te deel gevallen ende tot haeps ende de mortel onder desen gerichte
is gelegen metter eenre zijde beneven de voetpat, metter andere
zijde beneven Arnt Willems erff, schietende metten eenen
eynde op Peter Willems erff ende metten lesten eynde op de
gemeyne straet. Sij hebben den voorsz. halven mergen lants alsoe
opgedragen ende daerop vertegen etc. ende geloeft te vrijen ende uuytgeven
twee capuyn thijns eden ende ses vat rogh jaerlijcx aen Pieter Baecx
etc. Actum voer Thonis Jans Raymaecker ende Jasper Daniels, schepenen
den 6 mey 1625.

Eric vD zei op di, 07/14/2020 - 12:26

Hartelijk dank Geert voor je snelle hulp. 

H Geurts zei op wo, 07/15/2020 - 18:37

Ik lees de laatste regels als volgt:

.......opgedragen ende daerop vertegen etc ende geloeft te vrijen ETC , VUIJTGENOMEN twee capuyn thijns  ende ses vat rogh jaerlijcx aen Pieter Baecx etc. 

 

Toelichting : De vaste formule die in het Land van Cuijk veel gebruikt wordt is : heeft opgedragen en daarop vertegen ETC , en geloeft te vrijen ETC. , en dan volgt: uitgenomen /vuijtgenomen .... .( hierna volgen de drukkende lasten op het verkochte huis/erf/land )

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.