Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag wat hulp bij de transcriptie

b. (s)het bij ende molen liggen links de poort 

op de groote heerbaene wesen eenen

schotel molen ende door dese troeblen geheele geruineert ende

caducq soo dat van nooe ende datter van nieuwen

huijse wort geset ende de muragie van nieuwen

opgemets, ende overmits de selven seer costelijck

valt van dijcagie b onderhouden es gevonden

bequaeme plaets van selven molen te hersetten.

 

c. djest bequaeme  plaets om eenen molen (te) stellen

liggen tuschen dij molen van Attenhoeven ende eene

caducken molen hebben eenen bequaemen waterval

om het radt van onder te doen draijen ende soude

aldaer het bequaemst staen […] waeter soeken

van eene molen van Attenhoeven daer bij nijet ende

wort getutelleert van waeter waer die hen

geheelijck soude worden ontnoemen.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/30/2022 - 11:22

b. 's hertogen molen liggende buyten de poort
op de groote heerbaene wesende eenen
schotelmolen ende door dese troeblen geheel geruineert ende
caducq, soodat van noode ende datter een nieuwen
huijse wort geset ende de muragie van nieuws
opgemest, ende overmits de selven seer costelijck
valt van dijcagie te onderhouden esser gevonden
bequaeme plaetse so denselven molen te hersetten.

c. d'ierste bequaeme plaetse om eenen molen te stellen,
liggende tuschen den molen van Attenhoeve ende eene
caducken molen hebbende eenen bequaemen waterval
om het radt van onder te doen drayen ende soude
aldaer het bequaemst staen ende waere saecken
dat den molen van Attenhoeven daerbij nyet en
worde geinteresssert van den waeter vloet die hem
geheelijck soude worden ontnoemen.

René van Weeren zei op za, 07/30/2022 - 11:37

Beste Wemans,

Hierbij een transcriptie met kleine aanpassingen. De eerste letters ben ik niet helemaal zeker, hou me aanbevolen voor andere suggesties. Ik heb overigens het vage vermoeden dat ik deze of soortgelijke tekst al eens eerder op dit forum heb gezien, maar kon het niet terugvinden.

 

b. Is etc. legen molen liggen[de] buyten de poorte
op de groote heerbaene wesen[de] eenen
schotelmolen ende door dese troeblen geheele geruineert en[de]
caducq soo dat van noode es datter een nieuwr
huyse worde geset en[de] de muragie van nieuws
opgemest, en overmits den selven seer costelijck
valt van dijcagie te onderhanden ouden esser gevonden
bequaeme plaetse van[den] selven molen te hersetten.

c. dIerste bequaeme plaetse om eenen molen te stellen
liggen[de] tuschen dien molen van Attenhoeve en[de] een
caduecken molen hebben[de] eenen bequaemen waterval
om het radt van onder te doen drayen ende soude
aldaer het bequaemst staen ten waer* de saecken
dat den molen van Attenhoeven daer bij nyet en
worde geinteresseert van[den] waetervloet die hem
geheelijck soude worden ontnoemen.

* ten waer = ware het niet; als het niet zou zijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.