Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag nog enige correctie aub Antwerpen 1458

1458 Jan Claes diemen heet van Schelle, Lijsbeth Claes zus x Sampson Vlassentops, Gielis de Backer smoutslager, Henric vander Heyden, Willem Eliaes momboeren van Barbelen sBackers Gielis dochter bij Katline Claes verc Symoone Snoeye smit huys gest inde Cammerstrate tuss huys geh den Drake en huys geh de Kerre

Sr # 55 f 289 v 002 -003 Felixarchief

1. Jan Claes diemen heet van Schelle, Lijsbeth Claes sijn zuster met Sampson Vlassentops

2. euis marito et tutore, Gielis de Backer smoutslager voer hen selven, Henric vander

3. Heyden, Willem Claes, Peter Claes alias van Schelle ende de voers Sampson als naeste mage

4. ende vriende ende geleverde momboren metten rechte van Barbele sBackers de voers

5. Gielis dochter daer moeder af was Katline Claes quas susceperunt vercocht Symoene

6. Snoeye smit een huys metten hove , halve bornputte , gronde, et pertinentiis, gestaen inde

7. Cammerstrate tusschen thuys geheeten den Drake ex una ende thuys geheeten de Kerre

8. ex altera. Droech te waerne op XLIIII oude grooten erflic den kerken den heiligengeest

9. den capellanen ende zekeren capelryen tonser vrouwen ende der kerken tjaers te Willeboerts.

10. Item IIII schellingen grooten brabantse erflic ter quitingen staende na der stad recht. Janne ende Geertruyden

11. Dries Aert soene kinderen. Item XX schellingen grooten lijtochten Janne Wouts perkementmaker na

12. inhoud sijnre brieve. Ende X schellingen grooten lijftochten den kinderen des voers Peter Claes alias

13. van Schelle ende anders nyet. Voerdane namen de voers momboren op hueren eed die

14. hun in onser penne aenden heiligen gestaeft waert dat desen voers vercoep bekenden

15. ende pfijteliken gedaen is ten orboren vanden voers kinde dan gelaten.

 

Vervolg

 

1. Symoene Snoeye voers debet den voers personen aut latory II lib VI schellingen grooten brabantse. Dandum

2. Johannes Baptist proximo unde obligavit tvoers huyse ende pertinentiis ut supra gelyc hij dat nog jeghens

3. gecocht heeft. Ende voerden scepen et cetera sua bona.

Bedankt allemaal

 

Guido

Reacties (2)

Guido Snoeys zei op do, 08/17/2023 - 06:56

vervolg

Guido Snoeys zei op do, 08/17/2023 - 07:02

l11 Dierc Aert soene

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.