Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag nog enige controle 1522 Antwerpen

1522 rente Antwerpen Meere 2 nieuwe huizen met hof grond eertijds Merten van Borsbeke al. De Bokere nu Willem van Stijle Jacop Snoeye Jan Moens al van Loemele tymmerman Gheeraert Willem van Loemele x Marie vanden Wyere nog belast aan den godshuyse van Synte Michiels den outaer van Sinte Rochus tOnser Vrouwen de dochters van Peter de Hertoge Cornelis Ruts kinderen Peter Verstraten Willem Toelen Jan Thoenis en Jan de Hantsittere

Sr # 161 f 216 r 002 v 001

 

1. Jan Moens al[ia]s van Loemele tymmerman vercocht

2. Gheeraerde Willems van Loemelen ende Marien vanden

3. Wyere zijnen wettigen wiven tsiaers erflick acht

4. ponden gro[ote]n brab[ants] prout c[ommuni]ter op twee nyewen

5. huysen metten hove fundo et pertinen[tiis] gestaen end[e]

6. gelegen inde midste tusschen Mertens van Borsbeken

7. al[ias] de Bokere erve nu Willeme van Stijle toebehoert

8. ex una ende Jacop Snoeys erve ex altra . Item noch

9. de helft van eenre moelen metten Moelenberge

10. woonhuyse gronde en[de] toebehoorten gestaan op Sinte

11. Wilboorts velt groot omtrent een half buyndere

12. tusschen

13. et ulterius super se et sua . Dandum alle jare

14. Johan[n]is Dair af djerste jaer renten verschenen

15. sal Johan[n]is inden jaer vierentwintigen

16. naestcomen[de]. Te waerne negen penninck erflic

17. grontchijs den godshuyse van Sinte Michiels. Item

18. X s[cellingen] brab[ants] erflic den outair van S[in]te Rochus tOnser

19. Vrouwen . It[em] noch II lib[ae] brabants erflic den dochte[re]n

20. van Peteren de Hertoge . It[em] XX s[cellingen[ br[abants] erflic den

21. kinde[re]n Cornelis Ruts . It[em] noch XXX s[chellingen] brab[ants]

22. erflick Pete[re]n Verstraten. It[em] noch XXX schellingen brab[ants]

23. erflick Willeme Toelen en[de] drie ponden brabants

24. erflick Janne Thoenis vuyten twee huysen

25. Item XXIII scellingen] VI d[enieren] br[abants] erflick Janne Thoelen

26. Item vier viertele kore erflic den heyligeest

27. van S[in]te Wilboorts so mijter moelen ende anders

28. niet . Salvo q[uo]s ipse aut sui quitabunt ad pl[acitu]m

29. ten tweemale elcken penn[inck] met sesthiene

30. penningen met verschener[der] renten

31. ..Item noch drie pond[en] brabants erflick

32. Janne de Hantsittere

 

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 05/17/2024 - 20:40

Guido, het tweede deel van de afbeelding (vanaf regel 17) ontbreekt. Het eerste deel ziet er prima uit, een paar kleine details

1. Jan Moens al[ia]s van Loemele tym[m]erman vercocht
2. Gheeraerde Willems van Loemelen ende Marien vanden
3. Wyere zijnen wettigen wiven tsiaers erflick acht
4. ponden gro[ote]n brab[ants] prout [commun]iter op twee nyewe
5. huysen metten hove fundo et pertinen[tiis] gestaen end[e]
6. gelegen inde Meere tusschen Mertens van Borsbeke
7. al[ias] de Bokerer erve nu Willeme van Stijle toebehoe[re]nt
8. ex una ende Jacop Snoeys erve ex altra. Item noch
9. de helft van eenre moelen metten moelenberge
10. woonhuyse gronde en[de] toebehoorten gestaan op Sinte
11. Wilboorts velt groot omtrent een half bundere
12. tusschen
13. Et ulterius super se et sua. Dandum alle jare
14. Johan[n]is, dair af dierster jaer renten verschenen
15. sal Johan[n]is inden jare vierentwintigen
16. naestcomen[de]. Te waerne negen stuvers erflic

 

Guido Snoeys zei op vr, 05/17/2024 - 21:14

Ik weet het , was even onderbroken , dus hierbij het tweede..

Guido.

René van Weeren zei op vr, 05/17/2024 - 21:55

Tweede helft :). Regel 31 begint met een invoegteken dat je ook in regel 24 ziet, ik heb de tekst daar in de lopende tekst ingevoegd.

17. grontchijs den Goidshuyse van Sinte Michiels. Item
18. X s[cellingen] br[abants] erflic den outair van S[in]te Rochus tOnser
19. Vrouwen. It[em] noch II l[i]b[rae] br[abants] erflic der dochte[re]n
20. van Pete[re]n de Hertoge. It[em] XX s[cellingen] br[abants] erflic den
21. kinderen Cornelis Ruts. It[em] noch XXX s[chellingen] brab[ants]
22. erflick Pete[re]n Verstraten. It[em] noch XXX schellingen brab[ants]
23. erflick Willeme Toelen en[de] drie ponden brab[ants]
24. erflick Janne Thoenis. Item noch drie pond[en] brabants erflick / Janne de Hantsittere uuyten twee huysen.
25. Item XXIII scellingen] VI d[enieren] br[abants] erflick Janne Charlen.
26. Item vier viertelen rocx erflic den Heyligeest
27. van S[in]te Wilboorts uuyter moelen ende and[er]s
28. niet. Salvo q[uod] ipse aut sui quitabu[n]t ad pl[acitu]m
29. ten twee malen elcken penn[inck] met sestiene
30. pen[n]ingen met verschenen[den] renten.

 

Guido Snoeys zei op za, 05/18/2024 - 09:31

Bedankt Rene dat invoegteken is nieuw voor mij . 

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.