Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag nazicht van deze wezenakte.

1. Ten voorschreven daghe compareerde in
2. vierschare Maryn Inghelbeen ende Jan Maelfeyt
3. als voochden vant achterghelaten kynt
4. van Jan Inghelbeen dat hij hadde by Joosynen filia Lieman
5. Ameseune mitsgaders ten desen comparerende Jan Inghelbeen
6. des kynts vadere de welcke comparanten hebben ghesaemdelyk
7. wettelicken gherenonchiert ende huerlieden onvroent ghemaect
8. het ghoet dat den voornoemde Jan Inghelbeen mitsgaders de voorschreven
9. voochden over tvoorschreven kynt verstorven es van Lieman
10.Ameseune des voornoemt kynts grootere ende grootvrauwe
11.ende voorts alle het recht tot ende met den daghe van desen
12.dat my Jan Inghelbeen ende de voornoemde voochden over tkynt voorseyt
13.zoude moghen hebben ofte pretenderen ende gheven tvoorseyde
14.ghoet over onslieden ten profyte van Maerten vande Walle
15.ende Martyne Godyns zijne huysvrauwe mits tvulcommen
16.tclausule van taelhable.
17. Den 21ste maerte{15]93 was ghegheven quytancie
18.van II honderd LXXIX  pond XV schelling ter causen van dafrekeynghe
19. vande Casselrie van Curterycke duer dat den ontfanghere
20.daer andere rekenynghe doen moet.    
 

 

Dankjewel.

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 12/14/2022 - 07:03

Johan, mijn complimenten voor de eerste versie van deze toch niet zo eenvoudige tekst. Hieronder mijn versie met de wijzigingen tussen <haken> aangeduid. Belangrijkste wijzigingen, maar dat betreft deels ook mijn eigen voorkeur: waar de ij in huidig taalgebruik nog als ij gebruik wordt, transcribeer ik die als ij, anders als y; bij uitschrijvingen verkortingen hanteer ik bij dezelfde verkotying altijd dezelfde uitschrijving.

1. Ten voorschreven daghe compareerde in
2. vierschare Maryn Inghelbeen ende Jan Maelfeyt
3. als voochden vant achterghelaten kynt
4. van Jan Inghelbeen dat hij hadde by Joosyne<n> filia Lieman
5. A<n>eseune mitsgaders ten desen comparerende Jan Inghelbeen
6. des kynts vadere de welcke comparanten hebben ghesaemdelyk
7. wettelicken gherenonchiert ende huerlieden onvroent ghemaect
8. het ghoet dat den voornoemde Jan Inghelbeen mitsgaders de voors<zeyte>
9. voochden over tvoorsz<eyte> kynt verstorven es van Lieman
10.A<n>eseune des voornoemt kynts grootere<r> ende groot<e>vrauwe
11.ende voorts alle het recht tot ende met den daghe van desen
12.dat m<ij> Jan Inghelbeen ende de voornoemde voochden over tkynt voors<z>eyt
13.zoude moghen hebben ofte pretenderen ende gheven tvoorsey<t>de
14.ghoet over onslieden ten prof<ij>te van Maerten <V>ande Walle
15.ende Martyne Godyns zijne hu<u>svrauwe mits tvulcommen
16.tclaus<e>le van taelhable.
17. Den 21ste maerte{15]93 was ghegheven quytancie
18.van II honderd LXXIX  pond XV schelling <grooten> ter causen van dafrekeynghe
19. vande<n> Casselrie van Curter<ij>cke duer dat den ontfanghere
20.daer <mede> rekenynghe doen moet.   

Johan zei op wo, 12/14/2022 - 09:02

Dankjewel René.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.