Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag leeshulp akte van 23-8-1519

https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/p…

 

En op

 

https://www.openarch.nl/brd:d5af952e-465d-49b0-b80c-bd9891f83f86/de

 

Graag hulp wat er in deze akte staat.

 

Het gaat om de 4e akte en het vervolg op de volgende folio, waarin o.a.  wijlen Jan Merten Hanen wordt vermeld.

 

Akte datum: 23-8-1519.

 

Bij voorbaat heel veel dank

Reacties (3)

René van Weeren zei op wo, 09/07/2022 - 11:04

Nog enkele open stukjes, maar hierbij vast een poging

 

Willem Jans sone ende Willem Kan Goderts zone, scepen[en] in De Haghe, quam Lambrecht
wijlen Jan Merthen Shanen sone heeft vercoft Jannen Anthonis sone van den Put tot behoef
van Jan[nen], Peerken, Mariken en[de] Jenneken, wittige u[n]mundige kynde[re]n wijlen Jan Jans Coning
etc[etera] twee Rijnsguld[en] ende thien stuvers, elcken R[ijns]g[ulden] tot XX [20] stuvers en[de] den stuver tot
drie gro[ote]n Bra[bant]s 't 's [iaer]s erfch[ijns] dan[dum] alle jair op Sint Jans dach Baptisten in junio,
om welcke twee Rijnsguld[en] en[de] thien stuvers  erfch[ijns] ... te versekeren soe te voir
ove[r] gecomen Marie, wedue wijlen Jan Mertens Hanen z[aliger] met Laureys Peter Closkens
sone, heuren voicht etc[etera] end[e] heeft den voirsz[eyde[ Lambrechten heuren sone geleent ende
van den voirsz[eyde] vercoften erfch[ijns] t'onderpandt gheset en[de] verbonden, verbyndt end[e] set
t'onderpandt met erf[chijns] een stuc beemden houden[de] omtrent anderhalf buynd[er] luttel etc[etera] hier-
lancx buynder gelegen, westw[er]t aen heer Jans van der Halst priesters erve end[e] oostw[er]t aen
Peters van d[er] Dacsdorr(?) erfg[enaemen] erve, strecken[de] suytw[er]t aen Ghijsbrechts de Bye erve ende
noortw[er]t aen d[en] Caadijck, tye vrijen met e[n]en zester rogs erfc[hijns] dair jairlix voir uutgaen[de],
des soe geloogde die voirgen[oemde] Lambrecht Jan Mertensz[one] voir hem end[e] voir zij[n] ...
---
voirsz[eyde] Marien, zijnre moeder, dat hij de voirsz[eyde] twee r[ijns[g[ulden] ende thien stuvers erfch[ijns]
jairlix wet end[e] duechdelic betalen en[de] oic lossen sal alsoo dat deselve zijn
moeder noch heure man dair af nyts beschadicht en sullen worden, verbynden[de]
dair voir hem selven end[e] al zijne goed[eren], rueren[de] en[d]e onrueren[de], p[raese]nt et futur[um]
met vorwairden dat men deselve twee R[ijns]g[ulden] en[de] thien stuvers erfch[ijns] altijt
lossen ende afquyten sall mogen, te weten elcken p[en]ninc erff[chijns] met zestien
gelijcke penn[inghen] eens te geven opten chijns[penningen]] voirsz[eyt] end[e] metten verschenen
chijnse end[e] met thien stuvers eens meer te gheven, ge... Jan va[n] d[en] Put tot behoef d[er] kynd[eren] vo[er]sz[eyt]. Actu[m] a[nn]o XVc
XIX XXIII dage in augusto

Alex zei op wo, 09/07/2022 - 13:40

Dank u René,

 

Jammer dat de website storing vertoonden deze week, waardoor de vraag een paar werdt gepost.

 

MvG

 

Alex

Herman zei op do, 09/08/2022 - 14:20

des soe geloogde die voirgen[oemde] Lambrecht Jan Mertensz[one] voir hem

typefoutje?  geloogde= geloofde

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.