Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag je controle en enkele rare zinnen 1510 Antwerpen

22/04/1510 Gielis Berthels doude sciptymmerman gaf Magrieten Beerts x Jans Snoeye droochscheerders en Katlijnen Snoeye dochter op twee wooningen deen neffens dander buyten de Coepoorte

Sr # 137 f 040 r 02

1. Gielis Berthels doude sciptymmerman gaf ter stont ende maecte mids

2. zekeren redenen hem dan tot porrende Magrieten Beerts wittige

3. huysvrouwe Jans Snoeye droochscheerders ende Katlijne Snoeye

4. desselfs Jans ende Magrieten wittige dochter ad vitam sup[er]stitis

5. ts[iae]rs twintich scellinge grote br[antse] prout com[mun]itur op twee wooningen

6. metten hove fundo et p[er]t[inentiis] gest[aen] ende gelegen deen neffens dander

7. buyten de Roeypoorte tusschen Frans vander Tenten erve ex una

8. ende Gorijs van Woelputte erve ex alt[e]ra . Dand[u]m med[iatim] XXII octobri

9. et med[iatim] XXII aprilis. Te w[aer]ne op IIII s[chellingen] grote br[abantse] erflick den

goidshuys

10. van Nasareth ende drie scellinge grote br[abantse] erflick den prochaenschape

11. tSinte Willebrorts dair jaerlicx voer[en] vutgaande prout ende anders

12. nyet. Salvo yet (quod?) ipsi aut sui quitabunt ad pl[acitu]m teene[n]male met thiene

13. ponden groten brabants gelt eens goet ende custbaer ende met

14. verschenender rente . Conditione dat de voers[zeyde] personen is de voers[zeyde]

15. lijftochtrente in al noch in deele en selen moeghen vercoopen verthe[le]n

16. verande[re]n verco[m]meren beswaren belasten noch wech gheven in gheene maniere

17. is noch vorwaerde dat de voers[zeyde] Kathlijne de dochter de selve

18. lijftochtrente vuter leefdage lanck alleene opvu[re]n …….ende

19. uytsaen sal alle jaren ende telcken termijne dat die vallen in verschijnen

20. sal ende die in yneren oirvort ende proefijtte moeghen bekeeren soude

21. iemans toeseghen.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/13/2023 - 14:17

2. zekeren redenen hem dairtoe porrende Magrieten Beerts wittige
7. buyten de Roeypoorte tusschen Frans vander Tenten erve ex una
14. verschenender rente . Condicerende dat de voers[zeyde] pensionaryse de voers[zeyde]
16. verande[re]n verco[m]meren beswaren belasten noch wech gheven in gheene maniere
18. lijftochtrente huer leefdage lanck alleene opbueren, innemen ende
19. ontfaen sal alle jaren ende telcken termijne dat die vallen in verschijnen
20. sal ende die in yn hueren oirbere ende prouffijte moeghen bekeeren sonder

Paul Peeters zei op wo, 12/13/2023 - 14:58

Hierbij de verbetering (hopelijk zonder fouten).

1. Gielis Berthels doude sciptymmerman gaf ter stont ende maecte mids

2. zekeren redenen hem dair toe porrende Magrieten Beerts wittige

3. huysvrouwe Jans Snoeye droochscheerders ende Katlijnen Snoeye

4. desselfs Jans ende Magrieten wittige dochter ad vitam sup[er]stitis

5. ts[iae]rs twintich scellinge grote br[abants] prout com[mun]itur op twee wooningen

6. metten hove fundo et p[er]t[inentiis] gest[aen] ende gelegen deen neffens dandere

7. buyten de Roeypoorte tusschen Frans vander Tenten erve ex una

8. ende Gorijs van Woelputte erve ex alt[e]ra . Dand[u]m med[iatim] XXII octobr[is]

9. et med[iatim] XXII aprilis. Te w[aer]ne op IIII s[chellingen] grote br[abants] erflick den

goidshuyse

10. van Nasareth ende drie scellinge grote br[abants] erflick den prochiaenschape

11. tSinte Willebrorts dair jaerlicx voe[re] vutgaande prout l[itte]re ende anders

12. nyet. Salvo yet (quo) ipse aut sui quitabunt ad pl[acitu]m teene[n]male met thiene

13. ponden groten brabants gelt eens goet ende custbaer ende met

14. verschenender renten. Condic[i]o[n]e dat de voers[eyde] pensionaryse de voers[eyde]

15. lijftochtrente in al noch in deele en selen moeghen vercoopen verthie[re]n

16. verande[re]n beco[m]meren beswaren belasten noch wech gheven in gheene manie[re]n

17. is noch vorwaerde dat de voers[eyde] Katlijne de selve dochter de selve

18. lijftochtrente huer leefdage lanck alleene opbue[re]n innemen ende

19. ontfaen sal alle jare ende telcken termijne dat die vallen en[de] verschijnen

20. sal ende die in hueren oirbore ende proufijtte moeghen bekeeren sond[er]

21. iemants toeseggen.

Pauwel zei op wo, 12/13/2023 - 21:19

r. 5 prout communiter

r. 12 salvo quod ipse aut sui

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.