Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag hulp bij de transcriptie van de tekst, inz. de woorden in bold lettertype.

d. Die molen van Attenhoven toebehoiren hebben ende selven van Sinte Lambrechts ende nu particulier waer van het radt est hangen in brabant ende het huijs est Luijcx waer van eene propietaris sal innen bringen sijn beschiet vuijt wat crachte hij est gebruijcken het brabants waeter overmits men nyet ende can bevinden daer de selven molen est surick eenighe recognitie aen haeren hoochen.

f. eene ander bequaeme plaetse liggen bij de vesten van Landen aen de poort daer naer Thienen gaet ende samen het radt aldaer oick van onder comen draijen mits setten eene steenen arck ende compt het waeter van twee fonteijnen ende vuijt de vesten van landen ende samen aldaer in meerten assu(e)rants staen voor den quae(t)doentl.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/27/2022 - 14:12

Dat den moelen van Rittenhoven toebehoirt
hebbende de heeren van Ste. Lambrechts en nu
particuliert waervan het radt es hangende
in Brabant ende het huys es Luycx waer-
van de proprietaris sal innebrengen sijn beschiet
uyt wat crachte hij es gebruycker het
Brabants waeter overmits men nyet can
vermenen dat denselven molen es subject eenighe
recognitie aen haere hoocheden.

f. Een ander bequaeme plaetse liggende bij de
vesten van Landen aen de poort daer men
naer Thienen gaet ende samen het radt aldaer
oick van onder comen draijen mits setten een
steenen arck ende compt het waeter van twee
fonteijnen ende uijt de vesten van landen
ende samen aldaer in meerder assirance staen
voor den quaetdoenders.

René van Weeren zei op wo, 07/27/2022 - 18:43

Wat betreft het voorlaatste woord houd ik het op asseurance

Wemans zei op vr, 07/29/2022 - 14:34

Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.